Tanévzáró és ballagás 2014

Minden tanév, minden folyamat végén meg kell állnunk egy kis időre. Vissza kell tekintenünk, meg kell vizsgálnunk, mit csináltunk az elmúlt, lezárandó időszakban. Értékelnünk kell, mit tettünk jól, mit hibáztunk el, mi volt sikereink titka, mi volt az esetleges kudarcok, sikertelenségek oka.

Azért kell ezt megtennünk, hogy még jobban tudjuk tervezni az előttünk álló feladatokat, hiszen a tanév most csak a gyerekek számára ér véget, számunkra, pedagógus számára folytatódnak a dolgos hétköznapok, elkezdjük a következő tanév tervezését, előkészítését.

A tanév zárása alkalmából ünnepeljük elsőseinket, akik az elmúlt időszakban elsajátították a betűvetés, az írás-olvasás és számolás alapjait, beilleszkedtek az iskolaközösségbe, elsajátították a közösségi normákat és iskolánk teljes jogú polgáraivá váltak. Rajtuk kívül is, iskolánk szinte valamennyi tanulója jól teljesített, a gyengébb teljesítmények okát az érintett tanulók személyes értékelése során fogjuk vizsgálni és megkeressük a megoldást.

A tanulmányi munka értékelése megtörtént az osztályozó értekezleten, az érdemjegyek – jók és rosszak egyaránt – már a bizonyítványokban sorakoznak, várják gazdáikat, változtatni már nem tudunk rajtuk, javítani ott lesz a következő tanév.

Iskolánk pedagógiai módszerei között nagy hangsúlyt kapnak az élményszerű ismeretszerzés elemei: szívesen alkalmazunk újszerű módszereket, tevékenységeket. Nem volt ez másképpen e tanévben sem. Témahetet, projekteket, tanulmányi kirándulásokat, romanapot, színes sport- és szabadidős tevékenységeket szerveztünk tanulóinknak. Egy iskola munkájához szorosan kapcsolódnak a tanórán kívüli tevékenységek is, így a már említett tanulmányi kirándulások is. Tanulóink a tanévben több kiránduláson is részt vettek, az utolsó héten az alsósok az ópusztaszeri nemzeti történelmi emlékparkot, míg a felsősök Budapesten a Mezőgazdasági Múzeumot és a Tropicariumot, valamint a felújított és kibővített Budapesti Állatkertet látogathatták meg, majd a Mecsextrém Parkban tölthettek egy emlékezetes napot. A kirándulásokat a Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány valamint az iskolai Szülői Munkaközösség jelentős anyagi támogatásával tudtuk megvalósítani, amelyért ezúton is köszönetet mondok.

   

E kirándulásokon tanulóink sok élménnyel gazdagodhattak, én mégis egy olyan eseményt emelnék ki, amely miatt büszkék lehetünk tanítványainkra.

A Mecsextrém parki bobpályán a tanulóink előtt haladó járműből egy másik csoporthoz tartozó, 6-7 éves fiúcska kiszállt és a pályán felfelé haladva, a másik kocsi útjába került. A mi tanulóink vészfékezéssel próbálták megállítani a bobot, de ez sajnos nem sikerült, elütötték a fegyelmezetlen kisgyermeket. A baleset után azonban – felnőtteket megszégyenítő módon – azonnali gyors helyzetfelismerésük és intézkedésük tömegbalesetet előzött meg: egyikük azonnal a sérült kisgyermek mentését kezdte meg, nem törődve azzal, hogy közben saját maga is megsérült, másikuk pedig a pálya mentén felfelé rohanva a közeledő többi járművet próbálta figyelmeztetni és megállítani, ezzel megelőzve a többi bob egymásba rohanását. Két tanítványunk jelesre vizsgázott, büszke vagyok rájuk, a hetedikes Tamás Krisztina és Szabó Evelin volt e sajnálatos esemény két főszereplője.

A ballagó nyolcadikosok valamennyien új iskolában, új tanárokkal, új osztálytársakkal, ismeretlen környezetben folytatják tanulmányaikat. Reméljük, könnyen megy majd a beilleszkedés és mindannyian megállják majd a helyüket. Csak abban bízhatunk, hogy az együtt töltött évek alatt tudtunk annyi muníciót, tudást, viselkedési normát, erkölcsi tartást adni, amennyi elég lesz a tisztességhez, a boldoguláshoz, a sikeres és boldog élethez.

Ki kell emelnem, hogy a most búcsúzó osztály országos ismertségre is szert tett: a Gyimesiné Fekete Tünde tanítónő által kidolgozott és bevezetett tanulói laptop program hazánk távoli vidékeiről is idevonzotta az érdeklődő pedagógusokat, sőt, teljes tantestületeket, akik ámulva látták, hogy egy kis falu kis iskolájának kis diákjai, milyen magabiztossággal kezelik a számítógépeket, milyen profi módon gyűjtenek anyagot tanulmányaikhoz az internetről és készítenek belőle prezentációt, percek alatt.

A ballagótarisznyában egy pogácsa jelképezi a mindennapi kenyeret, az útravalót. Egy kulcstartó, az iskola ajándéka, szintén jelkép: fűzzetek rá olyan kulcsokat, amelyek a tudás további szintjeit nyitják meg számotokra! Az iskolának helyet adó település önkormányzata emlékplakettel ajándékozza meg az elköszönő diákjainkat annak reményében, hogy bárhová sodorja is a szél a felnövő nemzedéket, jó emlékezetükben őrzik majd meg Királyegyháza nevét. A szülői munkaközösség tagjai közül Aracsiné Gyenis Mónikától búcsúzunk a ballagó diákokkal együtt, megköszönve a munkaközösségben végzett nyolc éves munkáját, és remélve, nem kell lemondanunk róla végleg, egyszerűen ki kell várnunk, amíg a kicsi gyermek „belenő” az iskolába.

Mint minden évben, idén is megjutalmaztuk kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulóinkat. Nemcsak a legjobb tanulmányi eredményt elérő diákjainkat, hanem az egyéb területeken elért kimagasló egyéni teljesítményeket is díjaztuk, így a közösségért végzett munkát, a versenyeken, kisdiák fesztiválon nyújtott teljesítményt is.

Egy névtelenséget kérő adományozó minden osztály legszorgalmasabb tanulója számára egy-egy tábla finom csokoládét ajánlott fel, amelyet diákjaink nevében ezúton köszönök.

Iskolánk tanulói ezen a nyáron balatonmáriai táborozáson vesznek részt. 3. osztálytól felfelé, minden osztály legjobb tanulója ezt a táborozást, kiváló teljesítménye elismeréséül, jutalomként kapja. Rajtuk kívül az osztályfőnökök javaslata és a nevelőtestület döntése alapján osztályonként még egy-egy tanuló részesülhet ebben az elismerésben.

Örülök, hogy a kedves Szülők úgy döntöttek, ránk bízzák gyermekeiket. Évek, évtizedek óta azon dolgozunk, hogy maximális mértékben megfeleljünk elvárásaiknak, hiszen legdrágább kincsüket, gyermeküket adják évről évre kezeink közé. Mi mindent megteszünk azért, hogy minőségi köznevelést, versenyképes tudást nyújtó intézményünket a következő tanévekben is szívesen válasszák a tanulók és a szüleik. Azt is tudjuk azonban – és ezt igyekszünk tudatosítani Önökben is – hogy egy sikeres tanulói teljesítmény mögött minden esetben egy elhivatott és együttműködő szülői teljesítmény is rejlik. Tartós és hosszú távú siker csakis tartós és hosszú távú, közös munkával érhető el. Ehhez az együttműködéshez kérjük a továbbiakban is az Önök segítségét. Kívánok Önöknek a nyárra jó – lehetőleg gyermekeikkel együtt töltött – pihenést, hogy szeptemberben újult erővel láthassunk ismét munkához.