A hit- és erkölcstan oktatásról

Tisztelt Szülők, ezzel a levéllel szeretnénk segíteni a következő tanévre szóló erkölcstan, hit- és erkölcstan közötti választást. Miért jó, ha gyermekük számára a római katolikus hit- és erkölcstan tanórát választják? A tananyag átfogja az egyházi évet, foglalkozik a Bibliával, szentek életével.

Ezeken az ismereteken keresztül a gyerekek műveltsége bővül, más tantárgyakban jól fel tudják használni a tanultakat (pl. magyar, történelem, művészetek). Igazi példaképet választhatnak. Megismerhetik az egyházi művészetet. Segítséget kapnak a valódi és a talmi értékek közötti eligazodásban. Képesek lesznek jó döntéseket hozni. Az embert egész életén át foglalkoztató kérdésekre kaphatnak válaszokat az Egyházon keresztül. (Miért élek? Mi a feladatom? Miért történnek a dolgok? Hová tartok? Milyen vagyok? Milyenek a körülöttem lévők? Egyedüli lény vagyok, vagy társas? Mit jelent a közösség? …..) Megnyílik a szemük, és észreveszik Isten gondoskodó szeretetét az életükben és a világban. Megtanulják értékelni az életet annak minden örömével és problémájával. Főbb témakörök: Jézus élete, önismeret, emberi kapcsolatok, közösség és környezet. Ezeket az ismereteket sok-sok játékkal, változatos módszerekkel adják át hitoktatóink a gyermekeknek. A hit- és erkölcstan óra a diákok órarendjébe bekerül, lehetőség szerint az erkölcstannal azonos időpontban, heti 1 órában. A hit- és erkölcstanra ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a többi tárgyra. (a hiányzásokat igazolni kell, e nélkül igazolatlannak számít a mulasztás, a tantárgyat az iskolai pedagógiai programban meghatározottak szerint kerül értékelésre az erkölcstannal megegyező módon). Továbbra is fontosnak tartjuk az iskolai hitoktatás mellett a plébániai hitoktatást, ahol a szentségekre való felkészítés, közösségépítés folyik az élménypedagógia eszközeivel. A közösség az a hely, ahol a gyermek szabad lehet, rengeteg élményhez juthat, kapcsolatokat építhet, barátokat szerezhet, megtanulhatja a helyes konfliktuskezelést, közösen gondolkodhat, tapasztalatokhoz juthat. A jó közösségnek megtartó ereje van. Nem kell kitalálni az utat, amelyen menjen, hiszen az Egyház felmutatja a Krisztusban való igaz, boldog életet. Minden gyermeket szeretettel várunk! Nem feltétel, sem az Egyházhoz tartozás, sem hogy megkeresztelt legyen a kisdiák. Krisztus mindenkit üdvözíteni akar!