Felhívás

Felhívjuk az érintett ingatlantulajdonosok figyelmét arra, hogy a lakóingatlan tulajdon értékesítésekor ne feledkezzenek meg a hulladékgyűjtő edény vevő részére történő átadásáról.

A hulladékgyűjtő edényeket az önkormányzat bocsátotta térítésmentesen az ingatlantulajdonosok rendelkezésére, ezért az önkormányzati tulajdon. Amennyiben az eladó az átadást elmulasztja, a hulladékgyűjtő edény beszerzéséről a vevő köteles gondoskodni.