Felhívás

Felhívom az érintett ingatlan tulajdonosok figyelmét, hogy lakóingatlan tulajdon értékesítésekor ne feledkezzenek meg az ingatlanok után fizetendő érdekeltségi hozzájárulásról (közműfejlesztési hozzájárulás) sem. A Magyar Köztársaság polgári törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. torvény 367. § (1) bekezdése alapján az eladó köteles a vevőt a dolog lényeges tulajdonságairól és a dologgal kapcsolatos fontos követelményekről, különösen a dologra vonatkozó esetleges jogokról és a dologgal kapcsolatos terhekről tájékoztatni.

 

Az eladó kötelessége tájékoztatni a vevőt a szennyvízcsatorna hálózat kiépítésekor vállalt érdekeltségi hozzájárulásról (közműfejlesztési hozzájárulás), törlesztő összegéről, az esetleges hátralékról.  A felek a megfelelő információk birtokában állapodhatnak meg a tekintetben, hogy a fennálló közműfejlesztési hozzájárulást az eladó egy összegben az ingatlan adásvételekor, esetleg a vevő jogfolytonosan a vállalt futamidő végéig, havi részletekben stb. egyenlíti ki.

 

Kérem az érintetteket, hogy a tájékoztatás elmulasztásából adódó problémák elkerülése érdekében szíveskedjenek eleget tenni jogszabályi kötelezettségüknek az ingatlan adásvétele során.