Jézus Szíve tisztelet

2013. június 7-én, pénteken ünnepeltük Jézus Szentséges Szívét, mely plébániánk fogadalmi ünnepe. Ennek kapcsán szeretném röviden összefoglalni, hogy mit is jelent a Jézus Szíve tisztelet. A középkorban már kimutatható bizonyos körökben a Jézus Szíve tisztelet, melynek terjedéséért a jezsuita és karthauzi szerzetesek tettek sokat. Alacoque Szent Margit látomásai – melyekben Jézus különösen az emberi hálátlanságot fájlalta – tovább erősítették a Szent Szív tiszteletét.

 

A Bibliában a szív a gondolkodás helye. Töpreng, hisz és kételkedik, igazságokat lát be, emlékezik, oktalankodik, elvakul. Benne lakik a szomorkodás, az öröm, a bátorság, a félelem, a felindultság, a szenvedély és a harag. A szívből ered a jó és a rossz, a hűség, az elpártolás és a megátalkodottság. Amikor Isten meg akarja mérni az embert, akkor próbára teszi a szívét. A megkeményedett szív jelképezi az Isten iránti engedetlenséget. Ott lakik az isten- és emberszeretet. Benne dől el minden. Tőle lesz valaki jó szívű vagy szívtelen. Különösen fontos jelentősége van annak, hogy a kereszten Jézus Szívét átszúrták. A nyitott oldalából fakadó vér és víz az isteni szeretet jele, mely által megváltottak lettünk és örök életre születtünk!

Ha tehát szembesülünk Jézus irántunk való mindent felülmúló szeretetével, akkor megértjük, hogy nekünk is szeretnünk kell ?t. Ez a Jézus Szíve tisztelet alapja! Imádjuk és hálát adunk, hogy így szeret bennünket, hogy elfogad olyannak, amilyenek vagyunk, még akkor is, amikor mi talán nem tudjuk magunkat elfogadni. De ha ez így van, márpedig így van, akkor miért nem Jézus szeretetét tiszteljük? Azért mert ebben az esetben a szeretet csak egy elcsépelt, elvont fogalom lenne, melyre ma már könnyen legyintünk. Ellenben a szív valóságos. Valóban szenvedő, valóban szerető, valóban átszúrt és valóban feláldozott! Nem hiába kiált fel a Jézust kivégző százados a vérző szívet látva: „Ez az ember valóban Isten Fia volt!”

Azt kívánom mindenkinek, hogy életében legalább egyszer jusson el erre a felismerésre, mert higgyék el nekem, óriási élmény!

Krisztus lelke, szentelj meg engem.

Krisztus teste, üdvözíts engem.

Krisztus vére, ihless meg engem.

Krisztus oldalából kifolyó víz, tisztíts meg engem.

Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem.

Jóságos Jézus, hallgass meg engem.

A Te szent sebeidbe rejts el engem.

Ne engedd, hogy tőled elszakadjak.

A gonosz ellenségtől oltalmazz meg engem.

Halálom óráján hívj magadhoz engem.

Add, hogy eljussak hozzád,

És szentjeiddel dicsérjelek téged mindörökkön örökké.

Ámen