Az ősök fogadalma kötelez

Az ősök fogadalma kötelez még akkor is, ha én nem voltam ott. Miért? Mert a fogadalom által a hely és az idő megszentelődik. Az ókortól kezdve minden idők embere kőből vagy fából emlékeket állított azokon a helyeken, ahol valamilyen különleges esemény történt vele.

Ezek az emlékhelyek őrizték azt a tapasztalatot, amit a régiek átéltek, valamint tartást adtak azoknak, akik már csak emlékezni tudtak. Királyegyháza is őriz egy tapasztalatot, egy istenélményt!

 

1943. május 5-étől német katonák szállták meg a falut. Ugyanezen év Jézus Szíve ünnepén szentmisére összegyűlt hívek töltötték meg a templomot. A mise alatt orosz vadászrepülők zaját lehetett hallani. Nagy György plébános azt kérte az emberektől, hogy ne hagyják el a templomot addig, amíg a veszély el nem múlik. És milyen jó az Isten. Senkinek sem lett semmi baja. Megszabadultak a veszélytől, mert Isten, szabadító Isten! Később az egyházközségi képviselőtestület úgy döntött, hogy ennek a megmenekülésnek emlékére Jézus Szíve ünnepét fogadott ünnepé nyilvánítják, és minden esztendőben nagy ünnepélyességgel tartják meg.

Magam nem éltem át ezt a helyzetet, de még csak őseim sem, mert nem itt laktak. Csak egy „bevándorló” vagyok, mert elöljáróm ide helyezett. Vannak helyek, ahol azt mondják az ilyenekre, mint én, hogy csak egy egyszerű „gyüttment”. De mivel Királyegyháza lett az egyik otthonom, ezért a falu, a templom, a Jézus Szíve ünnep, a fogadalom kötelez! És Önt Kedves Olvasó kinek talán ugyanaz az Istene, mint az enyém? Mit gondol erről? Mert én azt mondom, hogy legyünk együtt hordozói a 70 éves istentapasztalatnak, és adjunk hálát Istenünk jóságáért, emberszeretetéért, és irgalmáért!

 

Királyegyházán szolgálatot teljesítő elhunyt papok:

Gáspár Ferenc 1813

Illés Pál 1814-1835

Gilmer Ádám 1836-1839

Zsiga Vendel 1840-1883

Vágner Adolf 1884-1903

Ábrahám István 1903-1934

Nagy György 1934-1952

Gyalókai János 1952-1955

Patócs József 1955-1956

Nyárádi Ádám 1956-1980

Dr. Végvári Tibor 1980-1983

Iván József 1983-1985

Molnár János 2001-2007

Gyarló emberként voltak Isten szolgái. Jótetteikért jutalmat, bűneikért irgalmat kérünk. Az ő lelkük és minden elhunyt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjék! Ámen.