Beiratkozás, tanulók beilleszkedése

A 2013. április 9-én, 16.00 órától megrendezésre kerülő előadásunk témája főleg a szülők és a leendő első osztályosok számára adott segítséget a beiratkozás napjaiban. Ennek megtartására Palkó Ottót, a Királyegyházai Általános Iskola igazgatóját kértük fel. Az előadás a TÁMOP 5.5.1.B-11/2 „Családi közösségi programok és szolgáltatások fejlesztése a Királyegyháza Római Katolikus Plébánia szervezésében” programsorozat részeként valósult meg, és az iskola aulájában került megrendezésre.

Az Igazgató Úr beszéde elején kiemelte, hogy az alsó tagozatnak új rendjét alakítja ki az iskola a következő tanévtől kezdve (2013 szeptemberétől), ami azt jelenti, hogy az 1. és 2. osztály "alapozó szakasz", a 3. és 4. osztály pedig "kezdő szakasz" lesz. Az 1-2. osztály feladata az írás, olvasás és számolás alapjainak lefektetése lesz (önálló szövegértelmezés, számolás, stb.), a 3-4. osztály feladata pedig ezek elmélyítése. Személyi változások is szóba kerültek: mivel Kis Halas Tiborné, Ari néni nemsokára nyugdíjba megy, ezért nem ő, hanem Hollósi Mercédesz lesz az osztályfőnöke a leendő első osztályosoknak. Az új rendszer szerint ezentúl "váltásban" lesznek a tanítónők, ami azt jelenti, hogy csak 2 évig lesz osztályfőnök ugyanaz a tanítónő (1. és 2. osztályban Hollósi Mercédesz és Fuksz Veronika, a 3. és 4. osztályban pedig Borzáné Petró Krisztina és Gyimesiné Fekete Tünde fogják váltani egymást.) Az iskola az idei évtől az állam fenntartása alá került. Már néhány év óta sikeresen működik az iskolában a "Napraforgó" – óvoda-iskola átmenetet segítő rendszer, amelyet most Hollósi Mercédesz folytat a nagycsoportos ovisokkal a tanév végéig. Ennek lényege, hogy az óvoda kötetlen idejével szemben a gyerekek a napi 4×45 perces iskolai tanórákra tudjanak átállni, továbbá ezek már irányított tevékenységek a játékos tanulás helyett, valamint az értékelés ezentúl már nem szóban történik, hanem jegyekkel. A program céljai: közösségi élmények, személyesség, szorongásmentesség kialakítása, nevelési összhang, gyermekközpontú pedagógia, hátrányos helyzetű gyermekek problémáinak megismerése. Az óvodások számára  a lehetőségek tartalommal való megtöltése lehet akár alkalmanként, vagy havi és éves lebontásban is.

 

.

Következő témánk a "Kapcsolattartás a szülői házzal" volt. Itt megemlítésre kerültek a szülői értekezletek (amelyek évente 2-3 alkalommal vannak, de ennél indokolt esetben többet is lehet tartani), a fogadóórák (az iskola számára kötelező a negyedévenkénti szóbeli értékelés), nyílt tanítási napok (idén ez április 15-19-ig lehetséges, ami azt jelenti, hogy bármely szülő, bármelyik tanórára beülhet ezekben a napokban megnézni a gyermekét), családlátogatások, iskolai rendezvények és a szülői munkaközösség. Ennek a témának a befejezéseként a szülők számára lehetőség nyílt az iskola megtekintésére az Igazgató Úr vezetésével (talán minden szülőnek az interaktív táblák tetszettek a legjobban, amelyeket ki is próbálhattak).

Ezután az iskola munkarendjéről folytatódott az előadás, ahol szóba került, hogy a 8.30-as kezdés reggelenként azért alakult ki, mert a sumonyi gyerekek ekkor érnek be a busszal. A késések tekintetében jó tudni, hogyha ez eléri a tanóra hosszát (45 perc), akkor az egy igazolatlan órának számít. (Az állam már bevezette azt a rendeletet, hogyha valakinek sok az igazolatlan órája, akkor a családi pótlékot megvonják a családtól a gyermek után, viszont az Igazgató Úr szavaiból az derült ki, hogy erre az intézkedésre itt nincs is szükség.) A tanórák rendjéről, a házirendről és az iskolai szabályokról a www.szonek.hu weboldalon lehet többet megtudni. 

Az iskola szolgáltatásai: étkezés, napközi biztosítása, tanulószoba (ezek külön is működnek). Megemlítésre került, hogy a következő tanévtől az 1. és 5. osztályok számára bevezetésre kerül vagy az "Erkölcstan", vagy a "Hit és erkölcs" tantárgyak, amelyek választásáról a beiratkozás alkalmával dönthettek a szülők. A testnevelés biztosítására egy tornaterem áll a rendelkezésre. Az iskolai órákon kívüli tevékenységek: hittan, tömegsport, könyvtár, néptánc, társastánc, zeneoktatás, számítástechnika, "Ügyes kezek" szakkör, angol szakkör (ez az 1. osztályban még nem kötelező). Kétévenként szervez az iskola nyári tábort Balatonmáriára, és minden évben erdei iskolát különböző helyszínekre.

 

Az előadás végén gyakorlati tudnivalókról hallhattunk: a leendő elsős szülőkkel és a gyerekekkel a kapcsolatfelvételt Hollósi Mercédesz tanítónő kezdeményezi majd; az elsősök számára minden tanszert az önkormányzat vesz meg (a táskákat a Közalapítvány), viszont a testnevelés órára a felszerelést a szülőknek kell megvásárolniuk; a tanévnyitó 2013. szeptember 2-án, hétfőn lesz, 9.00 órai kezdettel, az első szülői értekezlet pedig szeptember 9-én. Miután Palkó Ottó Igazgató Úr megtartotta előadását, lehetőség nyílt egy kötetlen beszélgetésre a szülők és tanárok között, friss aprósütemények és tea társaságában, valamint a szülők a plébánia által vásárolt Bibliai történetekről készített színezőkből is vihettek haza gyermekeiknek.

Írásom végén szeretném megköszönni Palkó Ottó Igazgató Úrnak, hogy elvállalta az előadás megtartását, és hogy hasznos információval segítette a szülőket és minden megjelentet az iskolával és a beiratkozással kapcsolatban.