Másodlagos tüzelőanyagok Királyegyházán

Több fórumon is találkozhattak az elmúlt és az idei év során is a környékbeli lakosok a másodlagos tüzelőanyagok alkalmazásának lehetőségével, mellyel a LAFARGE Királyegyházai Cementgyárában a jelenleg használt fosszilis tüzelőanyagokat váltanák ki. A gyár és a lakosság között zajló párbeszédben a cementmű számára továbbra is kiemelten fontos a közérthető, egyértelmű válaszadás, és a nyitottság.

Ennek köszönhetően a gyár képviselői minden esetben igyekeznek a lehető legérthetőbb, pontosabb választ adni a kérdésekre. Továbbá a végleges engedélykérelem beadásakor a vezetőség figyelembe vette az érdemi észrevételeket és ennek megfelelően adta be a végleges engedélykérelmet az illetékes hatósághoz. Többször felmerült a tüzelőanyag-váltás következtében a kamionforgalom illetve a kibocsátási határértékek kérdése. Továbbá nagy érdeklődésre tartott számot az is, hogy pontosan milyen anyagokat tervez a gyár a jövőben felhasználni.

Az alkalmazni kívánt másodlagos tüzelőanyagok körébe csakis olyan hulladékok tartoznak, melyek anyagában történő újrahasznosításra, illetve újrafelhasználásra már nem lennének alkalmasak. Ez azt jelenti, hogy ezek az anyagok hulladéklerakókba kerülve bomlanának le, több száz, de akár ezer évig is szennyezve környezetünket. Ezzel szemben a klinkerégetés egy olyan folyamat, amely erre megoldást kínál: ezeket az anyagokat, mivel energiatartalmuk magas, célszerű ellenőrzött körülmények között felhasználni, így a cementgyártás során tüzelőanyagként szolgálhatnak. A Királyegyházán felhasználandó anyagok körébe az aprított és válogatott papír- és műanyaghulladék, gumiapríték és biomassza tartozik. Ez utóbbi anyagkör alkalmazása a helyi hulladékgazdálkodás és az agrártevékenység fontos részévé válhat, bevételt jelentve a helyi hulladékgazdálkodó szervezeteknek, valamint a helyi gazdálkodások számára. A biomassza felhasználásakor, vásárlásakor a helyi földművelési tevékenységből származó mezőgazdasági hulladékra, pl. kukoricaszár felhasználására és az energiaültetvényekre alapoz a gyár, mely enyhítheti az ebben a térségben különösen magas munkanélküliséget is.

A kamionforgalom a tüzelőanyag-váltással, ahogy eddig is a Királyegyházai Cementgyár mellett elhaladó, elkerülő úton bonyolódna, kikerülve ezzel a lakossági területeket. A cementmű már lépéseket is tett a közúti szállítás vasútra történő átterelésében. A cementgyártáshoz szükséges salak beszállítása már vasúton történik. Ezzel azonban az erőfeszítések nem zárultak le. A cementkiszállítás vasútra való fokozatos átvezetésén is dolgozik a cég, azonban ez az ügyfelek részéről még nem minden esetben lehetséges, hiszen az iparvágányok rendelkezésre állása limitált. Az előzetes számítások alapján 365 napi kemenceüzem mellett 24 kamionnal több fordulna meg a gyárban, azonban az építőipar sajnálatos helyzetének köszönhetően ez a szám sokkal alacsonyabb lesz.

A fentiek mellett a lakosság körében központi kérdés volt a kibocsátási értékek alakulása, vizsgálata. A környezetvédelmi hatóság a másodlagos tüzelőanyagokat alkalmazó gyárak esetében sokkal szigorúbb határértéket ír elő, melyek betartása szigorúan, naponta ellenőrzött a hivatalos szervek által. Minden tévhit alaptalan azzal kapcsolatban, hogy a hulladékok használatával a levegőminőség romlana, esetleg káros anyagok kerülnénk a levegőbe. A gyártás során keletkező CO2 60%-át a mészkőbe beágyazódott gázok adják, a feldolgozási folyamat során felhasznált fosszilis tüzelőanyagokból 40% származik. Ez utóbbi kiváltása jelentős csökkenést jelent a kibocsátási értékek tekintetében. A gyár kibocsátása e mellett nem csak az alkalmazott tüzelőanyagoktól függ, hanem a technológiától is, amely Királyegyházán, Európa egyik legmodernebb cementgyárában a világszinten elérhető legjobb technológia. A gyár szakemberei azon dolgoznak, hogy az energiahatékonyság növelésével és a folyamatok optimalizálásával hozzájáruljanak a kibocsátási értékek további csökkenéséhez.

Amennyiben a gyár a hulladék együttégetést megvalósítja a kibocsátási határértékek közel 40 százalékkal csökkennek. Egy szál cigaretta elszívásából származó füstben mintegy 5 milliószor nagyobb koncentrációban van jelen a dioxin, mint egy cementgyár kéményéből távozó füstgázban. A nehézfémek jelenléte a szénben többszörös, mint a műanyag hulladékokban. A CO2 kibocsátásért a világon a cementgyárak összesen csupán kb. 5 %-ban felelősek. A cementgyárak zajkibocsátási határértéke 40dB a legközelebbi lakás mellett mérve. Ezzel szemben egy átlagos hűtőszekrény kb. 41dB zajt okoz a lakásban. Emellett természetesen továbbra is működik az egészségügyi monitoring rendszer a térség lakosságának egészségvédelme érdekében.

A LAFARGE Cement Magyarország Kft. szívesen látja a lakosságot nyílt napjain (minden páros héten csütörtökön 14.00-16.00-ig; legközelebbi időpontok: 2013. április 4., 18.), vagy akár előzetesen egyeztetett gyárlátogatásokon, és minden esetben áll a lakosság rendelkezésére a megszokott elérhetőségeken: +36/73-500-900, www.lafarge.hu vagy cementhungary@lafarge.com).