Fejlesztések Királyegyházán

Királyegyháza Önkormányzata 2012-ben is – az előző évekhez hasonlóan – az előbbre jutás érdekében igyekezett kihasználni a pályázati lehetőségeket.

Az ivóvíz-minőségjavító program megvalósítása érdekében körjegyzőségünk négy települése: Királyegyháza, Gyöngyfa, Szentdénes és Sumony önkormányzati társulást hozott létre, melynek neve: Királyegyháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás. Így indulhattunk a pályázaton és meg is nyertük a kiírt támogatást, melynek összege 450 millió forint + áfa. A kiviteli terveket a Kristály Kft. készítette el, az arzénmentesítés 2012 decemberében megtörtént a megfelelő minőségű szűrőberendezés beépítésével a gyöngyfai-királyegyházai vízhálózatba. Az elavult eternit csővezetékeket is ki kell a hálózati rendszerből váltani a mai követelményeknek megfelelő csővezetékekkel. Jelenleg a közbeszerzési eljárás van folyamatban. A négy település vízhálózatának rendszerét egy közös hálózattá alakítjuk át annak érdekében, hogyha bármelyik településen meghibásodás történne, a kút vízvétele akadozna, akkor a négy település bármelyik kútjáról az ivóvíz pótolható legyen. Az egymás közötti elszámolás a mérőn átfolyt vízmennyiség alapján történik. A projekt befejezése 2013. november végére várható, a beruházás végeztével a rendszert a Sziget-Víz Kft. fogja működtetni. Természetesen az ivóvíz minőségét is a Kft. biztosítja, a minőségi méréseket akkreditált, saját laboratóriumában végzi el. Az egészséges ivóvíz biztosítása minden ember számára az önkormányzat egyik legfontosabb kötelező feladata. A 2012-es év másik fontos lehetősége volt településünk számára a kerékpárút építésére vonatkozó pályázat, melyet Szentlőrinc várossal együttműködve nyújtott be önkormányzatunk. Királyegyháza – Szentlőrinc – Tarcsapuszta útvonalaira elkészült a pályázati tervek alapján a hatósági bejárásra 2013. január 31-én kerül sor. Az eredeti tervek szerint az úttesten kívül lesz a kerékpárút nyomvonala, csak Királyegyháza belterületén lesz egy rövid szakasz a közút útpadkáján. A kerékpárút kivitelezése 2013-ban befejeződik. Fenntartója önkormányzatunk lesz, tehát fenntartási költség kizárólag településünk költségvetését terheli. 2014-ig a nyertes IKSZT pályázatot is meg kell valósítanunk, melyhez 10 millió forintos önerőre van szükségünk.A Képviselő-testületnek el kell készítenie Királyegyháza településfejlesztési tervét a 2014-2020-ig terjedő időszakra. Terveink szerint a fejlesztési terv része lesz az önkormányzati tulajdonú épületek felújítása, építése, hőszigetelése, napelemes energia kiváltása. A településfejlesztési tervet is prioritás szerint készíti elő a képviselő-testület. Az elkövetkező időszakban várhatóan kevesebb pályázaton tudunk indulni az önerő előteremtésének nehézségei miatt.Folytatódik a közmunka program, amelyben a 30 fő résztvevő 2013 novemberéig oktatásban részesül. Mozgó könyvtár programhoz csatlakoztunk, melyek részleteiről a későbbiekben részletesebb tájékoztatást adunk. A Királyegyházai Általános Iskolát átvette az állam, az óvoda és a konyha fenntartása továbbra is önkormányzati kézben marad. Bízunk benne, hogy a változásból a szülők és a gyerekek semmit nem érzékeltek.