Több mint környezetvédelem

A LAFARGE Cement Magyarország Kft. vezetősége július 5-én a másodlagos tüzelőanyagok bevezetésének terveiről szóló tájékoztató előadásra hívta a három érintett település, Királyegyháza, Bükkösd és Szentlőrinc polgármestereit, valamint rajtuk keresztül a helyi civil szervezetek képviselőit és az intézményvezetőket.

 

A vendégeket Frédéric Aubet ügyvezető igazgató köszöntötte, majd Zadravecz Zsófia marketing kommunikációs vezető elmondta, az európai cementipar arra törekszik, hogy hozzájáruljon a Földünk energiaforrásainak felelős kezeléséhez. Ipari szempontból ma már az számít modernnek, aki fel tudja használni a másodlagos tüzelőanyagokat, melynek köszönhetően csökken a globális szén-dioxid kibocsátás. Ezt támasztják alá azok az alacsonyabb károsanyag-kibocsátási értékeket mutató mérések is, amelyek a korábban szénnel, gázzal működő gyárak esetében a másodlagos tüzelőanyag alkalmazásának bevezetése után készültek. A másodlagos tüzelőanyagok bevezetése melletti érvek a fenntarthatóság három pillére szempontjából:

1. Gazdaságos, költséghatékony, hiszen a másodlagos tüzelőanyagok használata révén csökkenthető a szénalapú energiától való függés, valamint visszatartható az ingatag energiaár negatív hatása.

2. A társadalom szempontjából előnyös, mert a hulladék és a biomassza cementgyárban történő felhasználása lehetővé teszi az anyagok biztonságos kezelését, létrehozva egy valódi szolgáltatói gazdaságot.

3. Környezeti szempontból pedig csökkenti a nem megújuló anyagok felhasználását, valamint a szén-dioxid kibocsátást, ezzel hozzájárul az üvegházhatást okozó gázok mennyiségének csökkentéséhez is.

A LAFARGE Csoport az 1970-es években, elsősorban a fejlett országokban kezdte meg a szénalapú tüzelőanyagok helyettesítését. A másodlagos tüzelőanyagokat a Csoport gyárainak jelenleg 84 százaléka használja világszerte, az összes felhasznált energia 11,7 százalékát adva. A LAFARGE több mint 30 százalékkal növelte az elmúlt három évben a nem fosszilis tüzelőanyagok arányát, és célja, hogy 2015 végére a másodlagos tüzelőanyagok aránya tovább növekedjen. A LAFARGE ausztriai retznei gyára évi 78 százalékos másodlagos tüzelőanyag (műanyag apríték és napraforgóhéj) felhasználásával kiemelkedő a holdingban. Mikita István gyárigazgató felhívta a figyelmünket arra, hogy jelenleg azon hulladékok, amelyeket égetőművekbe szállítanak továbbra is szennyezik a környezetet, mivel a hátra maradt hamu a lerakókba kerül. A törvény szerint minimum 850 Celsius fokon legalább 2 másodpercnyi égés szükséges ahhoz, hogy káros anyag ne kerüljön a környezetbe, ez az előírás a hulladékégető művekre. A cementgyártás során ezzel szemben az égéstermékek tartózkodási ideje a kemencében hosszabb, megközelítőleg 10 másodperc, ezen belül az 1100 Celsius fok hőmérsékletnél magasabb térben körülbelül 3-4 másodperc, ami garancia a tökéletes égésre. A magas hőmérséklet biztosítja a legstabilabb szerves vegyületek hatékony lebomlását is. Továbbá az égés közben keletkező anyagokat megköti a nagy mennyiségű mészkő, mely a klinkertermelés alapanyaga. A kibocsátási értékek figyelésére a cementgyár továbbra is a próbaüzem során felállított többszintű monitoring rendszert használja, mely az emissziós (kibocsátási), imissziós (környezetterhelési) adatokat, a zajterhelést, és a környék településeinek háziorvosainak közreműködésével pedig hosszú távon az esetleges egészségügyi változásokat is vizsgálja. Kilencvenegy darab ún. zsákos portalanító berendezés működik, melyek biztosítják a kibocsátás minimális szintjét. A cementgyáron belül is a hatósági előírásokon felül a fő berendezéseken – a cementmalmoknál, a klinkerhűtőn, a szénmalomnál és a főkéményen – és kívül is – Kacsóta, Gerde és Királyegyháza mellett – egyaránt figyelemmel kísérik a kibocsátási értékeket. Ezeket a számokat a mérőállomások egy zárt rendszeren keresztül minden nap a Környezetvédelmi Hatóság számára küldik meg, amely egy esetleges határérték túllépést azonnal jelez – erre azonban a gyár eddigi történetében semmilyen esetben nem volt példa. A Királyegyházai Cementgyár szeretné követni a világban jelenlévő trendet: a modern ipari létesítmények lehető legkisebb mértékben használnak a hagyományos, nem megújuló energiaforrásokat. A LAFARGE magyarországi gyára megvizsgálja annak lehetőségét, hogy biomassza, aprított műanyag hulladék, papír és dohányipari melléktermék, illetve anyagában már nem hasznosítható gumiapríték felhasználható-e másodlagos tüzelőanyagként, ugyanis ezek típusa mindig a helyi környezettől függ. Erre elkészítettek egy Előzetes Konzultációs Dokumentációt, amely az érintett települések Önkormányzatain elérhető.  Az Európai Unióban jelenleg a közel 250 cementgyár 6,5 millió tonna másodlagos nyersanyagot használ fel, a legnagyobb felhasználó országok Hollandia, Csehország és Németország. Frédéric Aubet: „A Királyegyházai Cementgyár a másodlagos tüzelőanyagok felhasználásával új időszámításba kezdhet: aktívan óvja a természetet, és újabb munkahelyeket biztosíthat a helyi lakosság számára.”

További kérdései lennének a cementgyártással, illetve a másodlagos tüzelőanyaggal kapcsolatban? 

A LAFARGE Királyegyházi Cementgyára várja Önt 2012. szeptember 6-án, 17 órakora Királyegyházai Általános Iskola Földszinti Aulájában tartandó Lakossági Fórumra, hogy egy kérdés se maradjon megválaszolatlanul!