Becsengetés előtt

Ismét eltelt egy nyár, véget ér lassan a nyári szünet. Bár nem „divat” várni a tanév kezdetét, mégis úgy látom, hogy a szülők és a gyerekek is – igaz, más-más okból – de örülnek annak, hogy véget ér a nyári vakáció.

 

Különösen nagy szeretettel várjuk az intézmény új „polgárait”, az elsősöket, akik az évek óta sikeresen működő óvoda-iskola átmenetet segítő programunk jóvoltából már egy éve ismerik osztálytanítójukat, Fuksz Veronikát. Az elmúlt tanév során nemcsak valamennyi nagycsoportos óvodás, hanem a családlátogatások alkalmával szüleik is személyes jó kapcsolatot alakítottak ki a tanítónővel, aki már izgatottan készül a feladatra, hetek óta csinosítja, díszíti a tantermet, ahol a kicsik második otthonukra lelhetnek. Az elsősök tanszereinek költségeit az iskola idén is teljes egészében átvállalta, az iskolatáskát pedig – szintén már megszokott módon – a Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány támogatásából tudtuk megvásárolni. Reméljük, hogy újoncaink könnyen beilleszkednek majd az iskolaközösségbe, a mi nagy családunkba. Tanulóink közül sokan – de sajnos nem elég sokan – vettek részt a balatonmáriai táborozáson, ők életre szóló élménnyel gazdagodtak. Legközelebb két év múlva, 2014 nyarán kerülünk sorra ebben az igazán olcsó és kiváló nyaralási lehetőséget nyújtó táborban, amelyen kitűnő tanulóink és a versenyeken győztesek ingyen vehettek részt. ?szintén reméljük, hogy valamennyi diákunk alaposan kipihente magát és szeptember 3-án újult erővel lát neki az e tanévre szóló feladatoknak. Nagy feladatot ró ez a tanév a nevelőtestületre és az intézmény dolgozóira is. Mint ismeretes, az új Köznevelési törvény – illetve annak nagyobb része – 2012. szeptember 1-jén lép életbe, e törvény rendelkezéseit kell a gyakorlatba átültetnünk. 2013. január 1-jén az összes közoktatási intézmény – így a mi iskolánk – fenntartását átveszi a magyar állam, valószínűleg a jelenlegi szerkezet megmarad. Minden igyekezetünkkel azon leszünk, hogy tanulóink a szükségszerű változásokból minél kevesebbet érzékeljenek, az ő mindennapi életük biztonságos és kiszámítható legyen. Ez a tanév sem kezdődhet meg pályázatok nélkül: végrehajtási szakaszába érkezett a tavalyi évben megnyert TÁMOP 3.1.7 pályázatunk, amely intézményünk nevelőtestületét referenciaintézményi szolgáltatások nyújtására fogja alkalmassá tenni. Iskolánk magas szakmai színvonalát bizonyítja az is, hogy felsőoktatási gyakorlóhelyként is fogunk működni, tehát a pedagógusképző intézmények, egyetemek tanár szakos hallgatói nálunk sajátíthatják el majd a gyakorlati pedagógiai ismereteket. A törvények – szülőket is érintő – változásairól az első szülői értekezleten fogok részletes tájékoztatást nyújtani. Végül néhány gyakorlati tudnivaló: Tanévnyitó ünnepély 2012. szeptember 3-án, hétfőn 9 órakor lesz. Ezen a napon kerül sor a tankönyvek kiosztására is, kérjük, a tankönyvek árát erre a napra behozni. Napközis tanulóink étkezési térítési díját is ezen a napon kell befizetni. Bár a nyári szünet kezdetekor már felhívtuk a szülők figyelmét, most megismétlem: a gyermekvédelmi kedvezmények igénybevételéhez szükséges valamennyi dokumentumot szíveskedjenek beszerezni (érvényességükről meggyőződni), mert ennek hiányában a kedvezményeket (étkezés, tankönyv, stb.) nem áll módunkban biztosítani! Étkezést már az első napon biztosítunk, bejáró tanulóink a korábbi busszal (Gyöngyfa 12.35, Sumony 14.45), helybeli tanulóink ebéd után hazamehetnek. A gyermekek felügyeletéről igény szerint gondoskodunk. Bejáró tanulóink számára a bérleteket idén is az iskola vásárolja meg, augusztus 31-én, pénteken a helyi (gyöngyfai és sumonyi) Polgármesteri Hivatalokban átvehetők. Kérjük, vigyázzanak a bérletekre, mert elvesztés esetén a pótlásról a szülőnek kell gondoskodnia.

Valamennyi tanulónknak, szüleiknek és összes munkatársamnak eredményes, balesetmentes tanévet kívánok.