Családi programok

A Királyegyháza Római Katolikus Plébánia „Családi közösségi programok és szolgáltatások fejlesztése a Királyegyháza Római Katolikus Plébánia szervezésében című TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-03-09 jelű projektjét a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (mint: Támogató) az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül támogatásra méltónak találta, így az Európai Szociális Alapból és a hazai központi költségvetési irányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában finanszírozza.

 

A projekt 2012. július 1-jétől 2014. február 28-ára tervezett befejező napig tart.

A projekt elszámolható összköltsége: 20.861.788 Ft, azaz húszmillió-nyolcszázhatvanegyezer-hétszáznyolcvannyolc forint.

A támogatás mértéke a projekt elszámolható összköltségének 100 százaléka. 

Amikor az ember valamibe belekezd, igyekszik végiggondolni, hogy mit, hogyan és miért tesz. Így voltunk mi is, amikor csaknem egy évvel ezelőtt úgy gondoltuk, hogy megpróbálkozunk egy pályázattal. Végiggondoltuk, megírtuk, beadtuk, aztán vártunk és reménykedtünk. És megjött az eredmény. Elfogadták! Jóváhagyták! És támogatják terveinket! Így lett a vágyból valóság. 

De mit is szeretnénk csinálni? Megszólítani a Királyegyházán, Gyöngyfán és Sumonyban élő családokat, házaspárokat, élettársi kapcsolatban élőket, fiatalokat, akik házasságra készülnek, szülőket, akik gyerekeket nevelnek, nagyszülőket, akikre unokákat bíznak, özvegyeket, akik talán magányosnak és mindenkitől távolinak érzik magukat. 

Miért csináljuk? Mert sokunk közös tapasztalata, hogy a gyerekek elkallódnak, a házastársak elválnak, a fiatalok közömbössé válnak jelenük és jövőjük iránt. Mert meg akarjuk mutatni, hogy a családot és a házasságot nem kitalálni kell – ahogy azt ma sokan el akarják hitetni velünk -, hanem megélni úgy, ahogy Isten már a teremtésben eltervezte. Mert segíteni akarunk azoknak, akik esetleg már hibáztak, hogy ki tudják javítani, amit elrontottak. Mert reményt akarunk adni azoknak, akik már elveszítették. Mert segíteni szeretnénk a szülőknek gyermekeik nevelésében. Mert minden tisztán gondolkodó ember számára világos, amit egyházunk tanít, hogy „szülők nevelői tevékenysége annyira jelentős, hogy hiányát alig lehet pótolni. A szülők nevelői joga és kötelessége mindenekelőtti, és nem szabad elvenni tőlük.” Mert meg akarjuk mutatni, hogy a család olyan érték, amit senki nem vehet el tőlünk: „A család a társadalmi élet őssejtje. A család az a közösség, amelyben az ember kisgyermekkortól kezdve megtanulhatja az erkölcsi értékeket, megkezdheti Isten tiszteletét és a szabadság helyes használatát. A családi élet beavat a társadalmi életbe.” Mert el akarjuk mondani a fiataloknak, hogy a házasság nem egy papír, vagy egy szerződés, hanem egy férfi és egy nő egész életre szóló életszövetsége, melyet egymás javára, az élet továbbadására és a gyermekek nevelésére kötnek. Mert egyházközségek nem léteznek vallásukat együtt gyakorló családok nélkül: „A keresztény család mutatja és valósítja meg elsőként az egyházi közösséget, ezért családi egyháznak lehet és kell neveznünk. A hit, a remény és a szeretet közössége; az Egyházban egyedülálló jelentőséggel bír, amint az az Újszövetségből is kitűnik.” 

Hogyan valósul meg mindez? 2012. augusztus 11-én Családi sport- és egészségnap című rendezvényünkkel nyitjuk az események sorát, majd három csoportba sorolhatók a projekt alatt megvalósuló tevékenységek: 

1.       Családokat támogató gyakorlati szolgáltatások,

2.       Gyermekvállalás és munkavállalás összeegyeztetését segítő szolgáltatások és képzések,

3.       Közösségépítő programok: családi életre nevelés, tréningek, rendezvények. 

A családokat támogató gyakorlati szolgáltatások keretén belül tájékoztató előadásokat, tanácsadásokat szervezünk vendég előadókkal a szülőknek szóló közoktatási és köznevelési tudnivalókról.  

Az első előadás címe: Hogyan segítsek gyermekemnek az iskolai és óvodai munkájában?

Előadó: Adonyiné dr. Gábori Mária

Időpontja: 2012. augusztus 14. (kedd) 16 óra

Helye: SZONEK Királyegyházai Általános Iskola 

A továbbiakban még négy interaktív összejövetelt szervezünk ebben a témakörben. A későbbiekben tanácsadásokat szervezünk a családi élettel, gyermekneveléssel összefüggő kérdésekben, előadó lesz gyermekorvos, családterapeuta, gyermekpszichológus és védőnő is. A szülők munkába való visszatérését segítő komplex munkaügyi tréning témája lesz a pályaválasztás, pályamódosítás kérdése, az önérvényesítés, valamint praktikus munkajogi ismeretek átadása. Az önismereti és személyiségfejlesztési tréningek alkalmával lesz mód személyiségvizsgálatra, konfliktuskezelési technikák elsajátítására. A vállalkozó készségek fejlesztése című tréningen a vállalkozói ismeretek és az üzleti tervezés elsajátítására nyílik mód, melyet kiegészít majd kettő darab tanulmányi kirándulás.  A családi életre nevelést célozva drámapedagógiai tréninget fogunk tartani iskolásoknak szintén két kirándulással (színházlátogatással) kiegészítve. Családbarát jellegű, nagyobb létszámot érintő közösségépítő találkozókat is szervezünk, úgymint: Családi sport- és egészségnap, Idősek Napja, Nemzetiségek Napja, Karácsonyi rendezvény, Farsangi családi rendezvény, Húsvétváró, Családi Nagy Nap. A projekt alatt ismeretterjesztő anyagokat, információs füzeteket készítünk és terjesztünk. 

Projektmenedzser: Kajtár Bertold, hitoktató; szakmai vezető: Konyári Tímea.