A CKÖ új neve

Az Országgyűlés decemberben elfogadta a korábban hatályos, a nemzeti és etnikai kisebbség jogairól szóló jogszabályt felváltó, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. Törvényt. Ennek megfelelően a kisebbségi önkormányzatoknak 2012. január 1-jétől az új, nemzetiségi önkormányzat elnevezést kell használniuk.

Így a Királyegyháza Cigány Kisebbségi Önkormányzat név Királyegyháza Roma Nemzetiségi Önkormányzatra változott.

A Sumony Cigány Kisebbségi Önkormányzat neve Sumony Roma Nemzetiségi Önkormányzatra változott.