Hagyományápolás az óvodában

Hagyományaink, értékeinek megőrzése és ápolása fontos feladat óvodánkban. Igyekszünk felkelteni a gyermekek érdeklődését régmúlt idők megismerése iránt. Ebben segítenek a csodálatos népdalok, mondókák, népi játékok. Az óvodáskor igen fogékony időszak, szinte észrevétlenül plántálhatjuk a gyerekekbe a magyarság csodás értékeit.

Sajnos a gyermekek a családban alig, vagy egyáltalán nem találkoznak a népi hagyományokkal. Többségük népmesét, népdalt is ritkán hall. Gyakran a mindennapi életük­ből kiszorítják ezeket az értékeket a tetszetős kivitelben tálalt műmesék, a fülbemászó, gyakran ér­téktelen gépi zene, a televízió, a videó. Hogy ezt a hagyományt pótoljuk, megpróbáltuk a népi örök­ség befogadásának és újjáélesztésének módszereit átgondolni, és az óvodai élet mindennapjaiba szervesen beilleszteni. Óvodáskorban a magyarság tudatalatti elemeinek beültetése, lassú kifejlesztése a feladatunk. Ahogyan Kodály Zoltán is vallotta: „A tudatalatti nemzeti vonások legjobb megalapozója a néphagyomány.” Ahogyan régen a falusi gyerekek a szabadban, úgy a mi óvodásaink is az udvaron találják meg a maguk játékait és használják fel a természet adta lehetőségeket. Játszanak homokkal, növényekkel, terményekkel, amiket szerep és szabályjátékaikhoz is felhasználnak. Terményekkel főznek, magokat árulnak a „piacon”, és falevéllel fizetnek, homokból várat, alagutat építenek, ágakkal katonásdit játszanak, és még sorolhatnám. Az évszakokat átszövő a hagyományos programok közül az előttünk álló félévben a következők színesítik óvodánk életét: Farsang, mely a szülők számára nyitott, de lényege a gyermekek önfeledt jelmezes mulatsága, együttjátszása, a tél elűzése kiszebáb égetése, tűzugrás. Húsvétváró, mely az időjárástól függően a csoportszobában, udvaron nyúl- és tojáskeresés, locsolás. Anyák napja, mely a szülők számára nyitott ünnep; az édesanya, nagymama köszöntése versekkel, dalokkal, táncokkal. A nagycsoportosok búcsúzója, mely az iskolába indulók és az óvodában maradó kicsik, középsősök verses-dalos-körjátékos elköszönése egymástól; útravaló ajándékozás. A gyermekek születésnapjának megünneplése csoportonként hasonló és mégis "egyéni" módon történik. A különböző „világnapok”, az állatok, a Föld, a víz, a madarak és fák napja alkalmából a gyermekekkel közös gyűjtőmunkát végzünk, s ennek eredményeként kiállításokat rendezünk a csoportszobákban és az óvoda folyosóján. Nemzeti ünnepeinket is megtartjuk: március 15-ének megünneplésekor az identitástudat közvetlen segítője a Himnusz, a kokárda, a "12 pont" és a nemzeti színű zászló. A gyermekek által készített zászlókkal, kardokkal, ágyúgolyókkal eljátsszuk a csatát, majd felvonulunk énekkel, zászlókkal a hősök emlékművéhez, illetve a Rákóczi-szoborhoz. Június 4-én a Nemzeti Összetartozás Napján a magyarországi és a határon kívül élő magyar gyermekek közötti kapcsolatokkal, közös történelmünkkel, valamint a Kárpát-medence évezredes múltjának, kultúrájának alaposabb megismerésével fogunk foglalkozni.

További részletek a Galériában!

A megvalósult eseményekről tudósítani fogjuk a Helyzet Olvasóit.