Az Adóhatóság tájékoztatója

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Királyegyháza és Gyöngyfa Község Képviselő-testületei 2011. december 8. napjával döntöttek a talajterhelési díj bevezetéséről, 2011. december 15. napjával pedig a kommunális adó mértékének megemeléséről.

 Környezetterhelési díj

 A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd. tv.) alapján az önkormányzat köteles bevezetni a talajterhelési díjat azon kibocsátók vonatkozásában, ahol műszakilag lehetőség van a közcsatornára rákötni, de a kibocsátó nem élt a lehetőséggel. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli. A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alapja, az egységdíj, valamint a területérzékenységi szorzó határozza meg. A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott víz mennyisége, csökkentve az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott, illetve külön jogszabály szerint locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel. A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából olyan, arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja. 

A talajterhelési díj egységdíjának mértéke 120 Ft/ m3. A területérzékenységi szorzó 1,5. 

Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályban meghatározott egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz, illetve akinél a közcsatorna kiépítésre került, de műszakilag nem áll számára rendelkezésre. A kibocsátó a díjfizetési kötelezettségéről évente a tárgyévet követő év március 31-ig tesz bevallást az erre a célra szolgáló nyomtatványon az önkormányzati adóhatóságnál. A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megfizetnie a tárgyévet követő év március 31-éig az önkormányzati adóhatóság által vezetett talajterhelési díj bevételi számla javára.

 

Kommunális adó

 

2012. január 1. napjától az adó mértéke Gyöngyfa településen az építmény és a telek után egységesen 4.000 Ft. Királyegyháza településen az építmény után 5.000 Ft, a telek után változatlanul 2.500 Ft.