Tájékoztatás

Tájékoztatom a bérpótló juttatásban részesülőket, (2011. szeptember 1-től foglalkoztatást helyettesítő támogatás), hogy Királyegyháza, Gyöngyfa és Sumony önkormányzatok képviselő-testületei szociális rendeleteik módosítása során előírták (Királyegyháza rendelete 2011. szeptember 9., Gyöngyfa rendelete 2011. szeptember 7., Sumony rendelete 2011. szeptember 9. napjától hatályos), hogy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás megállapításának, valamint folyósításának feltételeként a foglalkoztatást helyettesítő támogatás egyéb feltételeinek megfelelő jogosult kérelmező, vagy az ellátásban már részesülő személy köteles lakókörnyezetének rendezettségét biztosítani.

  A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultnak a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel a közterület felől határos terület, járda tisztán tartása, valamint az ingatlan higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettségeket kell teljesítenie, függetlenül attól, hogy a lakáshasználat milyen jogcímen áll fenn (tulajdonos, haszonélvező, bérlő, egyéb jogcímen ott lakó).

A rendeletben megállapított feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve a jogosultat legalább ötnapos határidő tűzésével a jegyzőnek – az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével – kell felszólítania. A teljesítést utóellenőrzés keretében kell vizsgálni, és kötelezettségellenes nem tevés esetén a segély iránti kérelmet el kell utasítani, illetve az ellátást meg kell szüntetni.