Iskolaavatás és informatikai fejlesztés

Mint bizonyára Önök is észrevették, iskolánk bővítése és külső felújítása az elmúlt napokban befejeződött.

A kívülről is jól látható változásokon kívül – az udvar felé épült új szárny és az egész épület újravakolása – az épület belsejében is jelentős korszerűsítés zajlott le. Először is a tetőhéjalás teljes cseréje megszüntette az addig gyakori beázásokat, a padlástérben hőszigetelő burkolatot raktak le. A beépített új, fokozott légzárású (hőszigetelt) ablakok és az épület 10 cm-es hőszigetelő burkolata reményeink szerint a fűtési költségek jelentős megtakarítását fogja eredményezni. Az emeleti zsibongó új, fokozottan kopásálló padlólap burkolatot kapott. Valamennyi emeleti tanteremben új tölgyfa parketta került a padlóra. Az új szárnyba került át a tanári szoba, a titkárság és az igazgatói iroda. A mozgássérültek és más fogyatékkal élők számára az egész épület teljes körű akadálymentesítésére is sor került, a közlekedés megkönnyítésére az oldalsó és a hátsó bejáratnál rámpát alakítottak ki. A két szint közötti közlekedést lift segíti elő, mindkét szinten akadálymentes WC-helyiség áll rendelkezésre. A teljes körű akadálymentesítéshez tartozik még az eligazító táblák feliratának Braille-írásos változata (vakok és gyengén látók számára), az épületben kialakított induktív hurok (siketek és nagyothallók számára), valamint az elütő színű (kontrasztos) ajtókeretek és padlóburkolatok.Az épület és a benne tartózkodók biztonságát automata tűzjelző és riasztórendszer, nyitás- és mozgásérzékelők, valamint többkamerás, képrögzítésre képes megfigyelőrendszer biztosítja. Az új szárny emeleti részén informatika szaktanterem, nyelvi labor és fejlesztő szoba került kialakításra. Az új helyiségek mindegyikébe új bútorok kerültek. A régi, töredezett falburkolatok helyébe a földszinten új lambéria, a lépcsőházban és az emeleten kopásálló, műanyagalapú lábazat került. Az egész épület belső villamoshálózata is felújításra került, rézvezetékek váltották az elavult és nem megfelelő alumínium vezetékeket, új, vibrálás- és villogásmentes fénycsőarmatúrákat szereltek fel minden teremben, a kapcsolókat is kicserélték. A több évtizedes festékrétegek eltávolítása és a falak glettelése után az összes helyiség kiváló minőségű, műanyagalapú festést kapott.Az épület környezete is megszépült: a hátsó udvarban a térburkolattal ellátott teraszhoz egy díszkert csatlakozik (egyelőre még csak gyepesítve, később díszfákkal, cserjékkel beültetve), a főbejáratnál lévő és az épület előtti járdát, valamint a mozgássérült parkolót szintén térburkolattal látták el. A nagykaputól a kézilabdapályáig új aszfaltburkolatot fektettek le.A fent felsoroltak anyagi fedezetének legnagyobb részét, összesen mintegy 120 millió Ft-ot, a DDOP pályázatán nyerte az intézmény.Egy másik pályázatunk is beszerzési szakaszához érkezett a nyáron: a 2007-ben kiírt TIOP-1.1.1-07/2008-0587 számú nyertes pályázatunknak köszönhetően négy tanterembe interaktív táblákat, mindegyikhez egy-egy laptopot, öt komplett asztali számítógépet, intelligens feleltetőrendszert, valamint Wifi csomagokat nyertünk. Ezek felszerelésére július végén került sor, a nevelőtestület a nyár folyamán egy – a fenti eszközök kezelésének elsajátítását célzó – továbbképzésen vett részt.Egy ilyen hatalmas beruházás mögött természetesen emberek százainak a munkája áll. A tervezőtől a kivitelezőn át egészen az utolsó csavar meghúzásáig, az utolsó ecsetvonásig nagyon sokan hozzátették szellemük vagy két kezük munkáját. Köszönetemet fejezem ki az intézmény felújításán dolgozó valamennyi szakembernek, a generálkivitelező sellyei O és R Kft-nek (és személy szerint Gyuradinovics Pál építésvezetőnek), alvállalkozóiknak, a Marton Elektro Kft-nek, a Forró Drót Kft-nek és mindenkinek, aki közreműködött az utóbbi évek egyik legnagyobb projektjének a megvalósításában. Magas színvonalú munkájuk remélhetőleg évtizedeken át fogja hirdetni szakmai hozzáértésüket.Külön köszönetet mondok az intézmény technikai dolgozóinak és pedagógusainak egyaránt, akik a nyári szünetben – szabadságuk alatt is – sokat dolgoztak és dolgoznak azon, hogy a szeptember 1-jei tanévkezdésre az iskola megújult külsővel és belsővel álljon a tanulóifjúság rendelkezésére.A tanévnyitó ünnepélyre szeptember 1-jén 9 órai kezdettel kerül sor. Bejáró tanulóink bérleteiket a sumonyi és a gyöngyfai Polgármesteri Hivatalokban vehetik át, augusztus 31-én. A tanévnyitó napján lesz lehetőség a napközis térítési díjak befizetésére, tanulóink ezen a napon már étkezésben részesülnek, bejáró tanulóink a korábbi busszal hazamehetnek (Gyöngyfa 12.35-kor, Sumony 14.40-kor).

Az idei falunapon ünnepélyes keretek között avatjuk a felújított és bővített iskolaépületet, és lehetőséget biztosítunk a bejárásra minden érdeklődő számára.

Palkó Ottó, SZONEK Királyegyháza iskolaigazgató

 

„Intelligens iskola létrehozása a SZONEK-ben” című TIOP-1.1.1-07/-2008-0587 jelű projekt keretében jelentős informatikai eszközfejlesztés valósult meg a Szentlőrinci Kistérségben.A projekt keretében a Szentlőrinci Kistérségi Oktatási Nevelési Központ részére összesen- 56 db Iskolai PC csomag (PC+monitor)- 1 db alkalmazás szerver- 22 db tantermi csomag (interaktív tábla, notebook, projektor)- 5 db szavazó csomag- 6 db WIFI csomag- 3 db SNI V. (mozgássérült) csomagból 3 db notebook és 3 db speciális ültető szék- 1 db SNI III. (gyengén látó) csomagból 1db dokumentum kamera került beszerzésre.A közbeszerzés során az eszközökre kötelezően előírt minimum követelményekhez képest magasabb műszaki tartalommal kerültek az eszközök beszerzésre. Ennek eredményeként többek között az interaktív táblák táblaszoftverhez kapcsolódó matematikai eszköztárral, intelligens elektronikus tolltartóval, sztereo hangszórókkal, változtatható magasságú projektorrögzítő faliállvánnyal és ultraközeli projektorral felszereltek.Az eszközök Szentlőrinc, Bükkösd, Királyegyháza és Szabadszentkirály tagintézmények felújított iskoláiba kerültek, ahol a tantermek 40 százalékát sikerült internet hozzáféréssel rendelkező interaktív prezentációs eszközökkel felszerelni, a meglévő számítógép-állományt 10 tanuló/PC szintre bővíteni. A korszerűsítés eredményeként a 2011/12-es tanévtől a pedagógiai gyakorlatba bevezetésre kerül az elektronikus mérés-értékelés (óraközi feleltetés, dolgozatírás, stb.) és a digitális tartalmak óraközi használata. A sikeres alkalmazás érdekében összesen 90 pedagógus kapott az eszközök felhasználásával kapcsolatos képzést.A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 40 286 600 Ft.

Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft..

E-mail: eutamogatas@esza.hu; www.esza.hu

 

Heller Alajosné, SZONEK főigazgató