Nemzeti ünnepünkön

Az idén az igen kellemes időjárásnak köszönhetően alkalmunk nyílott a szabadtéren, a Rákóczi-szobornál ünnepelni március 15-én, nemzeti ünnepünkön a Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány szervezésében. A királyegyházi iskolában évről évre az aktuálisan ötödik osztályosok készülnek irodalmi műsorral erre a nagy napra, de tavaly és idén projektnapot is szerveztünk az ünnep köré.

 

Minden osztály más-más feladatot végzett, más-más tevékenységgel készült a történelmi események felidézése céljából. Voltak, akik kokárdát varrtak, voltak, akik lúdtollal írták a 12 pontot, mások pogácsát sütöttek a „tábori konyhán”, vagy éppen toborzó dalokat, verseket tanultak és adtak elő. Tapasztalatunk, hogy a cselekvő együttműködés jobban felkelti a gyerekek érdeklődését, mint egy-egy előadás meghallgatása, megtekintése, így könnyebben elérjük célunkat, a gyermeki kíváncsiság felébresztését, amit mi pedagógusok csak egyszerűen motivációnak szoktunk nevezni. Könnyebb dolgunk van természetesen azokkal a gyerekekkel, akik hozzák otthonról a tudásvágyat, akik pici gyermekkoruktól szüleikkel együtt ünnepelnek nemzetünk jeles napjain. Ezért is volt nagyon dicséretes, hogy ezúttal, nemcsak az iskolai projektnap tevékenységébe, de a települési ünnepi műsorba is bekapcsolódott néhány óvodás. Köszönet érte a Szülőknek, akik tudatosan, vagy nem, de ezzel a cselekedetükkel, hogy elhozták gyermeküket, és engedték szerepelni, hazafiasságra, nemzeti öntudatra is nevelték őket.

   

Az óvodások énekszóval, verssel köszöntötték március 15-ét Grímné Hunyadvári Éva és Kovács Lászlóné segítségével. Az iskolások a történelmi eseményeket idézték fel irodalmi műsorukban, melyet Nagy Endre tanár úr szerkesztett és tanított be. Mindehhez a technikai hátteret Grim Gergő biztosította Gyenis Tibor segítségével. A műsorban közreműködött Papp Zoltánné, Rózsika, aki egy Petőfi-vers előadásával példát mutatott minden jelenlévőnek, gyermeknek, felnőttnek egyaránt. A közönséget nézve jól láttam, hogy nemcsak rám hatott az átélt és színvonalas versmondás, amihez ezúton is gratulálok! Meggyőződésem, hogy a példa a legjobb tanítási, nevelési eszköz a felnőttek kezében. Gyermekeink úgy fognak élni, ahogy tőlünk látják, úgy fogják szeretni és tisztelni egymást, a családot és a hazát, ahogy azt a Szüleiktől, nevelőiktől látják. A tetteinket fogják lemásolni és cselekedni felnőtt korukban. Mutassunk hát példát, és ne csak a nemzeti ünnepünkön!


Március 15-én a Közalapítvány által szervezett települési ünnepségen Grím Ferenc polgármester mellett megjelentek a Képviselő-testület tagjai, a szereplő gyermekek – elsősorban az óvodások – szülei, sokan eljöttek a Nyugdíjas Klub tagjai közül, és örömmel fedeztem fel még néhány helyi lakost, érdeklődőt. Bízom benne, hogy egyre többen kapcsolódnak majd hasonló rendezvényeinkhez, és elhozzák családtagjaikat is.