Beszámoló a Polgárőrségről

A Polgárőrség az Alapszabálynak megfelelően 2011. február 19-én megtartotta az éves beszámoló közgyűlését. Takács Árpád elnök számot adott a 2010. évben elvégzett feladatokról. Elmondta, hogy a Polgárőrség tovább fejlődött.

 

Elméleti és gyakorlati tapasztalatokban egyaránt. A járőrszolgálatokon kívül az év során több rendezvényt is biztosítottunk: falunap, halottak napja, óvodások, iskolások Márton napi felvonulása, Tour de Pécs kerékpárverseny-sorozat lebonyolításában, a helyi labdarúgócsapat hazai mérkőzéseinek a biztosítása. Több alkalommal kellett a Boróka Otthon lakóit megkeresni, illetve visszaszállítani. A polgárőrök példát mutattak az árvízi munkálatokban a település érdekében. Sikeresen befejeztük a polgárőrök képzését, és mindenki sikeres vizsgát tett. Az egyesület létszáma jelenleg 38 fő, ebből 4 fő új tag, ami azért is örvendetes, mert az átlagéletkoruk 30 év alatti. Komoly előrelépés, hogy növekedni látszik az úgynevezett rendőr-polgárőr közös szolgálatok száma. A közgyűlésünket jelenlétével megtisztelte a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetségének elnöke, Tóth Tibor és a Szentlőrinci Rendőrőrs parancsnoka, Nagy Szabolcs rendőr őrnagy. Mindketten értékes hozzászólásokkal egészítették ki a közgyűlés beszámolóját. Az idei évben is szeretnénk tovább folytatni mindazon feladatokat, amelyek a lakosság közbiztonságérzetét erősítik. Ezúton köszönöm Királyegyháza Önkormányzatának, képviselőtestületének segítségét. Köszönöm a Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány Kuratóriumának, a Nostra Cement Kft.-nek és a civil patronálóknak a segítségét! Köszönöm a lakosság részéről tapasztalt megbecsülést és megértést, hisz ma már mindenki tudja, hogy a szabadidőnket feláldozva védjük és őrizzük a község vagyonát.

Köszönettel vesszük adójuk 1 százalékának felajánlását a Királyegyházai Polgárőr Egyesület javára.

 

Adószám: 18331217-1-02


Elnöki dicséret Takács Árpádnak  

 

A Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetségének elnöke, Tóth Tibor Megyei Elnöki Dicséretben részesítette Takács Árpádot, a Királyegyházai Polgárőr Egyesület elnökét, a település közbiztonsága érdekében végzett több éves áldozatkész, példamutató és eredményes munkája elismeréseként! Szívből gratulálunk!

 

(szerk.)