Tanulói laptop program a SZONEK-ben

Az ÚMFT Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program TIOP-1.1.1/09/1. "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése (tanulói laptop)" pályázat keretében Szentlőrinci Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 39 670 000 Ft támogatást nyert a SZONEK számára beszerzendő tanulói laptopokra és interaktív foglalkoztató asztalokra. A támogatói döntés időpontja 2010.04.27. A projekt lebonyolításának befejező határideje 2011. március 1.

 

Alapvető cél

A pályázat alapvető célja – összhangban az EU ajánlásaival, a hazai közoktatás-fejlesztési stratégiával, valamint az ÚMFT célkitűzéseivel – a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami közvetve hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához.A konstrukció közvetlen célja az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése, a közoktatási intézmények számítógép állományának korszerűsítése a pedagógiai feladatok igényeinek megfelelő infrastruktúra kialakítása érdekében.A konstrukció közvetlenül hozzá kíván járulni az IKT-val támogatott 1:1 (1 diák/1 számítógép) oktatási környezet bevezetéséhez és elterjesztéséhez a közoktatásban. Az 1:1 IKT-val támogatott környezet az IKT-val támogatott oktatás eszközrendszerének azon következő generációja, amelyben a frontális pedagógiai módszertan mellett a hangsúly az egyéni és egyedileg szervezett csoportos tanulási folyamatra helyeződik, és amely még hatékonyabban támogatja az egyéni tanulás képességének és a kooperatív technikák fejlesztését.

 

A konstrukció hozzájárul továbbá a digitális oktatási tartalmak integrálásához a kompetenciafejlesztő oktatás alkalmazása során. A konstrukció keretében megvalósított infrastruktúrafejlesztés hozzájárul az elektronikus mérés-értékelés, valamint az oktatási adminisztráció elterjesztéséhez.

A projekt SZONEK szintű összefoglalója 

Projektcél: Számítástechnikai-informatikai eszközök beszerzése a Szentlőrinci Kistérségi Oktatási- Nevelési Központ számára annak érdekében, hogy az 1:1 arányú IKT eszközellátással támogatott tanórák aránya, amely tanórákon minden diák külön-külön eszköz használatával tanul a 2011/2012 tanévtől a TÁMOP 3.1.4 projekt keretében bevezetésre került kompetencia alapú tanórákon elérje a 30%-ot.

1. Iskolák részére betervezett eszközök:

Összesen 247 db operációs rendszer; 247 db digitális oktatási tartalom; 247 db tanulói laptop, és ezekhez a tanulói laptopoknak biztonságos tárolási és töltési lehetőséget biztosító kerekes, fém tároló szekrények, 14 db tanári laptop, 14 db WiFi Access Point; 4 db Router.

 

2. Óvodák részére betervezett eszközök:

6 db Interaktív foglalkoztató asztal és 6 db WiFi Access Point.

 

A pályázati cél megvalósítása érdekében két közbeszerzési eljárásra került sor.Első alkalommal meghirdetett közbeszerzési eljárásunk az eljárás a Kbt. 92.§ c) pontja alapján eredménytelen lett, mivel ajánlattevő nem nyújtott be az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékének megfelelő ajánlatot. Ennek oka, hogy ajánlattevő az óvodai Interaktív asztalra ajánlatként bruttó 1.499.250 Ft/db egységárat jelölt meg a pályázatban elszámolható maximális 800 000 Ft/db helyett. Második alkalommal meghirdetett közbeszerzési felhívásunkban két részajánlati körre bontottuk fel a pályázati eszközöket. Az eljárás során az óvodai Interaktív foglalkoztató asztalokra és a hozzájuk tartozó WiFi Access Pointokra nem érkezett ajánlat.

 

A legfeljebb 2011. március 1-i határidő miatt új közbeszerzési eljárás lefolytatására már nem nincs lehetőségünk a pályázati határidőn belül, ezért az óvodákba tervezett eszközöket a projektben már nem tudjuk beszerezni.

Az eszközök üzembe helyezésének helyszínei: 

1)      Ifjúság Úti Általános Iskola 7940 Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. (=székhely)

  Tétel megnevezése Mennyiség
1.         Tanulói laptop, digitális oktatási tartalommal 133
2.         Tanári laptop 6
3.         WiFi Access Point 6
4.         Router 1
5.         Tároló szekrény tanulói eszközök tárolására, töltésére Összesen 133 db tanulói laptop befogadására

 2)      Kollégium, Speciális Tagozat és Előkészítő Szakiskola 7940 Szentlőrinc, Kodolányi János utca 13.  

  Tétel megnevezése Mennyiség
1.         Tanulói laptop, digitális oktatási tartalommal 12
2.         Tanári laptop 1
3.         WiFi Access Point 1
4.         Router 1
5.         Tároló szekrény tanulói eszközök tárolására töltésére Összesen 12 db tanulói laptop befogadására

 3)      Szentlőrinci Kistérségi Oktatási-Nevelési Központ Királyegyházai Általános Iskola, és Óvoda Tagintézménye, 7953 Királyegyháza, Petőfi u. 63.- iskola 

  Tétel megnevezése Mennyiség
1.         Tanulói laptop, digitális oktatási tartalommal 52
2.         Tanári laptop 4
3.         WiFi Access Point 4
4.         Router 1
5.         Tároló szekrény tanulói eszközök tárolására töltésére Összesen 52 db tanulói laptop befogadására

 4)      Szentlőrinci Kistérségi Oktatási-Nevelési Központ Bükkösdi Általános Iskola, és Óvoda Tagintézménye7682 Bükkösd, Vadasvölgy u. 2.- iskola  

  Tétel megnevezése Mennyiség
1.         Tanulói laptop, digitális oktatási tartalommal 50
2.         Tanári laptop 3
3.         WiFi Access Point 3
4.         Router 1
5.         Tároló szekrény tanulói eszközök tárolására töltésére Összesen 50 db tanulói laptop befogadására

 

Hiperhivatkozás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, az Irányító Hatóság és a Közreműködő Szervezet honlapjára: www.nfu.hu; 2011. január 1-től www.esza.hu

 


 

 

A diákok véleménye

 

Orsós Szabina Vanda, Moharos Alexandra, Balogh Emese: Szerintünk a laptopok azért jók, mert könnyen lehet őket használni. A tanári laptopokról lehet a diákok laptopjait irányítani, és a tanárok a saját gépükről azt is látják, hogy mi mit csinálunk. A tanárok kérdéseket tudnak feltenni a laptopokon keresztül, és a diákok így tudnak ezekre válaszolni.

 

Makoni Sanchez Leroy: Szerintem nagyon jók a laptopok. Segítenek a tanulásban. Ha nem tudunk valamit, akkor utána tudunk nézni az interneten. Sokkal könnyebb így a tanulás, a telepített programok is sokat segítenek. Vigyázni is kell, mert ha nem azt csináljuk, amit a tanár mond, akkor ő a felügyeleti rendszer segítségével simán meg tudja nézni a laptopján, hogy a gyerekek milyen oldalt néznek éppen, vagy milyen programba léptek be. A másik nagy előny a hordozhatóság. A laptopokat egy nagy szekrényben tároljuk, amely egyben töltő is.