Cél a hagyományőrzés

Új év, új tervek, új ötletek, új célok. Ezekkel a szavakkal lehetne összefoglalni a néptánccsoport átalakulását, mely folyamat már december hónapban kezdetét vette. A csoport tagjai szeretnék, ha a királyegyházaiak közül minél többen csatlakoznának hozzájuk és új terveik megvalósításához. Balogh János, a csoport új szakmai vezetője az alábbiakban foglalja össze a változásokat.

 

Szakmai és művészeti koncepciónk az adott helység és adott csoportra vonatkozóan igyekszik a legésszerűbb megoldást keresni, és egyben valódi értékeket közvetíteni. Baranya megye néptánc-hagyományairól eddig alig volt ismeretünk, és ami rendelkezésre állt, az is sok esetben más képet tükrözött. Pár éve a megyében tanító néptánc-pedagógusok elhatározták, hogy összegyűjtik a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének Néptánc Osztályán található archív filmeket, és elkezdik megismerni, feldolgozni a helyi hagyományokat. E munka már a végső stádiumában van, és természetesen vannak jelentős eredményei.Az 1950-es években kezdődő, eleinte kéziratos, majd filmes gyűjtések nem érintették a megye valamennyi települését, így Királyegyházát sem. Nem találtunk a falura vonatkozó adatokat a Baranya Megyei Múzeum Néprajzi Osztályán sem. Azonban van konkrét elképzelésünk és adatunk a környező falvak, kistájak tánchagyományáról, így a több fronton induló új munka alappillérei már jól kivehetőek.A királyegyházi csoport korosztályát tekintve igen vegyes, tagjai magyar néptáncot szeretnének művelni. Helyi csoportként és nem táncegyüttesként szeretnének működni, azaz a csoport összetétele meghatározza a tanulható táncok nehézségét, a fellépések számát, stb. Érdeklődnek a helyi hagyományok iránt, és elkezdték azok gyűjtését.Ezeket összefoglalva született az a megoldási javaslat, hogy a csoport hagyományőrző csoportként működjön tovább.Az elkövetkezendő időszak izgalmas újdonságokkal lesz teli, melyek saját eleink helyi hagyományait igyekeznek feltámasztani. Ki-ki gondolja végig, hogy nagyszülei, dédszülei miről meséltek (lakodalmi szokások, komázás-mátkázás, farsang, disznóölés, húsvét, stb.) milyen ruhákban jártak (régi fotók), milyen dalokat énekeltek, milyen táncokat táncoltak (nagyszülők, dédszülők kikérdezése), és máris előbukkan egy művelhető, táncolható, énekelhető, kézzelfogható saját hagyomány.Egy hagyományőrző csoportban táncolni nem megterhelő, és mégis komoly értékeket adhat Királyegyháza jelenéhez és jövőjéhez. Meg aztán micsoda szórakozás!Ehhez kíván aktív segítséget adni Kurucz Ildikó etnográfus, néptánc-pedagógus, és alkalomszerűen Balogh János néptánc-pedagógus.

Ha péntek esténként valaki a tornaszoba ablakai előtt sétálva hallja a zenét, bátran jöjjön be, nézze meg, hogyan zajlik egy próba, és ha van kedve, álljon be közénk! Minden új tagot, érdeklődőt, fiatalt vagy idősebbet sok szeretettel várunk! További információért forduljanak bizalommal Mészáros Lászlóné, Ilikéhez személyesen vagy a következő telefonszámon: 06/20 478-03-46.