Advent

A Katolikus Anyaszentegyház új liturgikus évét idén november 28-án kezdi meg. Az egyházi év mindig az Adventtel kezdődik, amely Jézus Krisztus születésére szolgáló „felkészülési idő.”

Mit is jelent az „advent”? A szó „eljövetel”-t jelent és a latin „adventus Domini” („Úr eljövetele”) kifejezésből származik.

 

Az Advent a karácsony (december 25.) előtti negyedik vasárnappal – más megfogalmazásban a Szent András napjához (november 30.) legközelebb eső vasárnappal – kezdődik, és a karácsony előtti vasárnapig tart.A katolikus egyházban elterjedt szokás az advent hétköznapjain tartandó hajnali (roráte) mise (Királyegyházán nem lesz!), amelyekkel a keresztény ember az Úr Jézus „eljövetelére” készíti fel szívét azáltal, hogy kényelméről lemondva – már kora reggel – minden napját Jézus születésének ünnepére készíti elő. (Az adventi misékhez köthetők az Ó-antifónáknak nevezett énekek.)Az advent szokásaihoz tartozik a XX. század elejéről származó „szentcsalád-járás” és a közismertebb adventi koszorú készítése is. Az első adventi koszorút Johann Wichern német evangélikus lelkész készítette el: egy felfüggesztett szekérkeréken 23 gyertyát helyezett el, melyek közül minden nap eggyel többet gyújtott meg karácsonyig. A mai koszorú már csak négy gyertyát tartalmaz, amely az adventi vasárnapok számát jelöli. A négy gyertya közül három lila és egy rózsaszín. A lila szín a bűnbánatot jelképezi (hiszen ez egy bűnbánati időszak és ilyenkor a keresztény ember bűnbánatot tart), de a harmadik vasárnap – „Örömvasárnap” – gyertyájának színe a rózsaszín (ez az öröm színe, amely a Krisztus közelgő születésének örömére hívja fel az ember figyelmét, megtörve egy kicsit a böjti időszakot). Minden vasárnap eggyel több gyertyát gyújtunk meg – ezáltal egyre nagyobb lesz a fény is -, amely a világ sötétségébe belépő igazi Világosságra utal, mégpedig Jézus Krisztusra, akinek születésére már teljes „fényárban úszik” a koszorú.Említést kell tennünk még a gyerekek által nagyon kedvelt adventi naptárról is, melynek lényege az, hogy a gyerekek a naptár „ablakocskáiból” minden nap kivehetnek újabb és újabb ajándékokat (rendszerint csokoládét), ami segíti őket a „várakozás időszakában.”

Végezetül tegyük fel a kérdést, hogy vajon mi keresztény emberek, hogyan készítsük fel szívünket Jézus közelgő születésnapjára? Mivel az advent egy bűnbánati időszak, ezért fontos ilyenkor „komolyabban” vennünk a naponkénti lelkiismeretvizsgálatot, elvégeznünk a szentgyónásunkat, olvasni a Szentírást (különösen az ószövetségi próféták közül Izajás (Iz. 7,14.) és Mikeás (Mik.5,1) prófétákat), szentségekhez járulni és imádságos lelkülettel készülni az „Úr Eljövetelére!”