A tankötelezettségről

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása bevezette az iskoláztatási támogatás jogintézményét, melynek célja a tankötelezettség teljesítésének, ezáltal a gyermek helyes irányú fejlődésének elősegítése.

Amennyiben a gyermek nem teljesíti tankötelezettségét és 10 igazolatlan órája gyűlik össze, a gyámhatóság figyelmezteti a szülőt arra, hogy az adott tanévben mulasztott ötvenedik igazolatlan óra után elrendeli az iskoláztatási támogatás (ezt megelőzően: családi pótlék) felfüggesztését és ezzel egyidejűleg a gyermeket védelembe veszi. Amennyiben összegyűlik 50 óra igazolatlan hiányzás az automatikusan az iskoláztatási támogatás felfüggesztésével és a gyermek védelembevételével jár.Tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a gyermek a 18. életévét betölti.