”Lajtorja” projekt nyitórendezvény

Szeptember 8-án délután Grím Ferenc Királyegyháza polgármestere, valamint a bejegyzett királyegyházai civil egyesületek képviselői a Királyegyházai Fiatalok Egyesületének meghívására érkeztek Sellyére, a „Lajtorja” projekt nyitórendezvényére.

Miután Brlas Andrea a sellyei Szociális Háló Egyesület elnöke röviden köszöntötte a megjelenteket, átadta a szót Kovács Gábornak a Királyegyházi Fiatalok Egyesülete titkárának. Kovács Gábor részletesen bemutatta az egyesület életét, majd részletesen kifejtette, és fotókkal illusztrálta, hogy rendszeresen szerveznek Királyegyházán a különböző korosztályoknak, családoknak programokat, rendezvényeket. A TÁMOP-5.3.1 – C 09/2-2010-0011 kódszámú "Az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezőket munkavállalásra képessé tevő és önálló életvitelüket elősegítő projekt a Szentlőrinci és Sellyei kistérségekben" című pályázatot a Szociális Háló Egyesülettel konzorciumban nyújtották be. A KEFE egyik célja volt, hogy foglalkoztatóvá váljon. A nyertes pályázattal ez be is teljesül, máris van a projektben három fő alkalmazott, név szerint Battyányiné Béregi Anita projektmenedzser, Simara Márta esetmenedzser és Kutseráné Pernyéz Zsuzsanna pénzügyi vezető.

Ahogyan azt a projektmenedzsertől megtudtam a pályázatokkal és projektmenedzseléssel kapcsolatos tapasztalataikat mindhárman a Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesületnél szerezték.A továbbiakban Battyányiné Béregi Anita projektvezető elmondta, hogy a projekt időtartama (2010. augusztus 1- 2012. március 31.) alatt a pályázat fő kedvezményezettje, a KEFE felel a megvalósításért. A projekt célja az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező, munkavállalásukban korlátozott emberek önálló életvitelének, foglalkoztathatóságának és társadalmi integrációjának javítása a szociális szolgáltatások és a szociális munka eszközeivel, az információk, szolgáltatások érthetővé, elérhetővé tételével, az önálló életvitelhez és a munkavállaláshoz szükséges kulcskompetenciák megerősítésével, együttműködésben a foglalkoztatási szervezetekkel és más szakterületek bevonásával, minimum ötven fő alacsony iskolai végzettséggel vagy elavult szakképzettséggel rendelkező tartós munkanélküli projektbe vonása a sellyei és szentlőrinci kistérségekben. Számukra olyan egyéni szükségletekre épülő, a fejlesztéseket helyben biztosító komplex szolgáltatás nyújtása, mely elősegíti tartós munkaképes állapotuk kialakítását, munkaerő-piaci pozíciójuk megerősítését, társadalmi reintegrációjukat.

A bevontak minimum 80 százaléka, azaz minimum negyven fő képzésbe kerül a (projekt keretében szervezett nehézgépkezelő OKJ képzés, „C” kategóriás jogosítvánnyal; családi napközi gondozó akkreditált képzés; házi ápoló gondozó akkreditált képzés; egyéb támogatott felnőttképzés; nappali tagozatos képzés), vagy képzettséget szerez, vagy munkába kerül, vagy számára az egyéni fejlesztési tervben, és a szolgáltatási tervben foglaltak szerint kompetenciafejlesztő munkában sikert ér el.A projekt célcsoportja minimum 15 fő a Szentlőrinci Kistérségben és 35 fő a Sellyei Kistérségben. A célcsoport nemek és egyéb szempontok szerint is konkrétan meghatározott, így például kritérium a Szentlőrinci Kistérségben, hogy szerepeljen a projektben 4 fő munkatapasztalattal nem rendelkező, 7 fő legalább öt éve nem foglalkoztatott, 2 fő roma személy is.

Vicze Béla, a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Sellyei Kirendeltség vezetője elmondása szerint jobban örült volna, ha kikérték volna a pályázók a munkaügyi központ szakembereinek véleményét a szakmaválasztás tekintetében. Csendes Istvánné, a DDRMK SzentlőrinciKirendeltségének a vezetője pedig elmondta, hogy minden segítséget, támogatást megadnak, ami a törvényes keretek között lehetséges, és reményét fejezte ki, hogy a pályázók felvették a kapcsolatot az épülő királyegyházi cementgyár vezetőivel.