Önkormányzati választások

Az alábbiakban minden képviselő- és polgármesterjelöltnek biztosítottunk lehetőséget, hogy bemutassa elképzeléseit, céljait, felvázolja, miért indul a királyegyházai önkormányzati választásokon. A jelöltek nyilatkozatainak terjedelmét nem korlátoztuk, ki-ki maga döntött arról, mennyit kíván elmondani, leírni terveiből. Volt, aki szerette volna, hogy portré is jelenjen meg róla, mások nem kívánták, ebben is szabadon döntöttek a nyilatkozók. Bízunk benne, hogy az alábbi összefoglaló segítségükre lesz a döntéshozatalban.

KIRÁLYEGYHÁZA: POLGÁRMESTERJELÖLTEK

A polgármesterjelölteknek a következő kérdéseket tettük fel:

Miért szeretne Királyegyháza polgármestere lenni?

Mit tett az elmúlt években Királyegyháza fejlődése érdekében?

Milyen rövid illetve hosszú távú tervei vannak a jövőre nézve, és mire alapozza azok megvalósítását?

Grím Ferenc (független) 

Szül.: 1954.12.07.

Királyegyháza, Petőfi u. 225/B.

Királyegyháza polgármestere

Az előző önkormányzati választásokon Királyegyháza lakossága támogatásra méltónak találta a település fejlődése érdekében megfogalmazott céljaimat, programomat, úgy gondolom, tartozom annyival a lakosságnak és önmagamnak is, hogy továbbvigyem a megkezdett fejlesztéseket, hogy végigkísérjem a nyertes pályázatok kivitelezési munkálatait, hogy a megkezdett munkám beérjen, és lássam felvirágozni Királyegyházát.A cementgyár épülése révén a falu gazdasági helyzete megerősödött, az iparűzési adóbevétel nagyságrendekkel meghaladja az előző években átlagos adóbevételeket, valamint egyre több királyegyházi lakosnak ad munkát, így rendszeres jövedelmet a Nostra Cement Kft.

A nyertes pályázatnak köszönhetően szeptember 28-án ünnepélyes keretek között veszi kezdetét a szennyvízberuházás kivitelezése. Az oktatási intézményt nemcsak megtartani sikerült, de jelentősen fejleszteni is: a sikeres TÁMOP 3.1.4 – 008 pályázati program megvalósítása (15 millió forint) lezajlott, a DDOP nyertes pályázata révén pedig 120 millió forintos beruházás kezdődött. Az óvoda belső felújítását, valamint az óvoda és az iskola területén az udvari játékokat szintén pályázati pénzekből sikerült EU szabványnak megfelelően kialakítani.

A labdarúgó- és a kézilabdacsapat, valamint a néptánccsoport folyamatosan működik, a Királyegyházi Fiatalok Egyesülete évről évre élvezi az önkormányzat anyagi támogatását.Ebben a ciklusban megalakult a Királyegyházai Polgárőr Egyesület, valamint létrejött a Nyugdíjas Klub. A hagyományok ápolásának érdekében nagyon fontosnak tartom az egyházzal szorosabb kapcsolat kialakítását, a falu katolikus jellegének megőrzése, ápolása végett. A helyi gyűjteményeket szeretném egy állandó helyen, úgynevezett „falumúzeumban” elhelyezni. A falumegújítási program keretén belül pályázatot nyertünk (5,7 millió forint) egy újabb játszótér megépítésére, valamint a templom kerítésének és a templomhoz vezető átjáró és tér kialakítására. 

A jövőben szeretném a falu szépítését a régi temető és a felső falu irányába is kiterjeszteni. A járdák felújítása a Nostra Cement Kft. segítségével már folyamatban van. A Nostra Cement Kft. a községet támogatja azzal is, hogy kérésünkre az orvosi rendelőt és a szolgálati lakást felújítja. Kerékpárút épül Királyegyháza és Szentlőrinc között, a nyertes pályázat bekerülési összege 200 millió forint, melyhez az önerőt teljes egészében a Nostra Cement Kft. biztosította. Célom a közbiztonság és a biztonságos közlekedés minőségének javítása a szükséges beruházásokkal és a Polgárőr Egyesület további segítségére is számítva. A régi kultúrház helyén úgynevezett „civilház” kialakítására pályázatot nyújtottunk be, szeretnék itt helyet adni a civil szervezeteknek. Készen állnak a tervek és az engedélyek az iskola melletti dísztó és parkosított környezetének kialakítására. A munkálatokban szintén a Nostra Cement Kft. lesz segítségünkre.

Már öt éve folyamatban van a regionális hulladéktározóra kiírt pályázat, ennek előprogramjaként hamarosan szelektív hulladékgyűjtők kerülnek elhelyezésre a falu területén.Hosszú távú célom a település rendezési tervébe illeszkedő új építési telkek kialakítása, ezzel kívánom elősegíteni Királyegyházán a letelepedést. Új munkahelyek teremtése érdekében, tárgyalunk a Dél-Dunántúli Logisztikai Szolgáltató Központ létrehozásáról, mely 200-250 fő elhelyezkedésére nyújt majd lehetőséget, melyből legalább 50 fő női munkahely lesz. Továbbra is célom az évekkel ezelőtt megtervezett közös hasznosítású épület (sportcsarnok, rendezvényterem) felépítése. Ezzel összefüggésben az óvoda és az iskola területét is kihasználva, valamint kibővítve egy Oktatási-, Kulturális- és Sportcentrum létrehozása.Polgármesteri hivatásomban szűkebb és tágabb értelemben vett családom maximális támogatását élvezem, 12 évnyi polgármesterség után tiszta szívvel mondhatom: az életem tettem fel Királyegyháza vezetésére, az életem értelme a falu fejlődése. Mivel hazánkban, Magyarországon képviseleti demokráciában élünk, az Önök feladata és felelőssége eldönteni, hogy a következő 4 évben kik irányítsák Királyegyházát, kik döntsenek a felmerülő kérdésekben. Most Önökön a sor. Döntsenek belátásuk szerint jó szívvel, bölcs megfontolásból, kire, kikre bízzák a település sorsát! Amennyiben továbbra is megtisztelnek bizalmukkal, én a polgármester szó eredeti jelentésének megfelelően, továbbra is szolgálni kívánom Királyegyháza lakosságának érdekeit..

. 

Tóth Józsefné Pénzes Ildikó (független)

 

Nevem Tóth Józsefné Pénzes Ildikó. 49 éves pedagógus vagyok. Jelenleg Nagypeterden a helyi általános iskolában tanítok matematikát, kémiát és informatikát. Királyegyházán 1985 augusztusa óta élek. Itt dolgoztam 17 évig. Gyermekeim ide jártak óvodába, iskolába.

 

A helyi önkormányzat munkájában 12 éve veszek részt képviselőként. Ez az időszak sikerekben és kudarcokban is bővelkedett. Sikernek könyvelem el a község pénzügyi helyzetének rendbetételét. Csőd közeli helyzetben kezdtem meg munkámat a pénzügyi bizottság elnökeként. Az első két ciklus pozitív költségvetési mérlege az általam vezetett bizottság munkájának hatékonyságát igazolta. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi helyzet következetes, tervszerű, a költségvetési rendeletet szigorúan betartó munkát követel testülettől és polgármestertől egyaránt.

 

A polgármesteri munka legfontosabb szabályának azt tartom, hogy ő a képviselőtestület döntésének végrehajtója. Nem visszafelé kell működnie a dolgoknak!

 

A programot, amelyet egy csapat közös gondolkodással állított össze, a falu lakosságának kezébe adjuk. Arra biztatok mindenkit, hogy bátran mondja el véleményét, ötleteit a szórólapokon megjelentekről. Erre e-mail-ben és személyesen is lehetőségük van. E-mail címünk: sikeres.jovo@freemail.hu.  

 

. 

Dr. Valkai István János (független) 

Szül.: 1949.07.12.

Királyegyháza, Petőfi u. 61.

Háziorvos

Huszonhárom éve lakom Baranyában falun, ebből tíz évet Felsőszentmártonban, tizenhárom évet pedig Királyegyházán töltöttem. A rendszerváltás óta látom azt, hogy egy falut lehet nagyon jól, jól, rosszul és nagyon rosszul vezetni. Nyitott szemmel járok, igen széles ismeretségi köröm van, úgy érzem kellő intelligenciám van ahhoz, hogy Királyegyházát megfelelő módon vezessem.Eddig elsősorban saját szakterületemen tevékenykedtem, az 1200 főnél kevesebb TAJ kártyát számláló praxist 1800-nál több főre fejlesztettem fel.Kis Halas Tiborral csaknem nulla forintból egy sikeres labdarúgó szakosztályt vezetünk, igen sok elismerést szerezve Királyegyházának. A kötelező feladatokon túl, minden egészségügyet érintő kérdésben örömmel vettem részt a közösségi életben.  

1. Hozzáértő személlyel vagy személyekkel át szeretném nézetni az önkormányzat költségvetését, hogy minél hatékonyabbá tegyük a községet és a körjegyzőséget.

2. Az iskolánál nyelvi labor fejlesztése a célom, valamint pályázat útján egy többfunkciós (tornaterem, rendezvényterem) épület megvalósítása.

3. A sportpályán egy falusi turisztikai centrum (mely labdarúgó öltözőként is üzemeltethető) megépítése, műfüves kézilabdapálya méretű létesítmény kialakítása, és a pályavilágítás kiépítésének befejezése a célom.

4. Az orvosi rendelőt és a lakást a mai kor követelményeinek megfelelően szeretném átalakíttatni.

5. A tájékoztatás kibővítése érdekében a falutévét szeretném visszaállítani. Az általam felsorolt beruházásokat nagyobb részt pályázati pénzből kívánom megvalósítani, melyhez megfelelő pályázatíró csapatot kerestem és találtam. A polgármesteri feladatot mellékállásban, fizetés nélkül kívánom ellátni legfeljebb költségtérítést igénybe véve.

Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy a szűk környezetünkben akkor lehet eredményt elérni, ha az ország sorsa is megfelelően alakul. Ha lesz előrelépés a kistérségben, megígérhetem a község lakóinak, hogy Királyegyháza a sor elején fogja vinni a zászlót.

Varga József Dodó (független) 

Szül.: 1963.04.14.

Királyegyháza, Felszabadulás u. 39.

Vállalkozó

Elsősorban azért szeretnék Királyegyháza polgármestere lenni, mert többen megkerestek ezzel a kéréssel, majd elgondolkodtam azon, hogy van sok olyan dolog, amit eddig nem oldottak meg, és ezeknek a megvalósításában szeretnék részt venni, amennyire lehetőség van rá. Másrészt az utcánkból nem volt senki a képviselőtestületben, ezért fontosnak tartom, hogy minket is képviseljen valaki. Úgy érzem, hogy ez az utca elmaradt sok mindenben.

A cementgyár építésének kezdete óta a Társadalmi Tanács tagja vagyok, ebben a minőségemben igyekeztem az információ áramlásába besegíteni.

Polgárőr vagyok, a Királyegyházai Polgárőr Egyesületnek megalakulása óta tagja és gazdasági vezetője vagyok. Bármilyen rendezvény van, segítek a szervezésben, az árvízi védekezésben is aktívan részt vettem, éppúgy, mint a polgárőrség minden egyéb tevékenységében.

Civilként is a családommal együtt támogatjuk, segítjük a helyi megmozdulásokat, rendezvényeket. Legfontosabbnak tartom a belvízvédelem megoldását, a vízelvezető árkok kotrását, betonlapozását, és a hidaknak a felújítását is szeretném megoldani, hogy ne járjunk úgy, mint nyár elején. Kiemelném még céljaim közül a temető bekerítését, a régi temető parkosítását, az ottani tómeder kikotrását.

Nehéz helyzetben vagyok, mert nincs betekintésem az önkormányzat gazdasági helyzetébe. Jó lenne a munkaügyi központtól kipályázni egy kőműves szakembert, akinek az irányításával a közhasznú munkások felújíthatnák a legrosszabb állapotú falusi házak utcafrontra eső részét, természetesen az ott lakók beleegyezésével, együttműködésével. Jó lenne a buszmegállószigeteket a járdával összekötni. A vasútállomást és a környékét rendbe kellene tenni, parkosítani, a világítását megoldani.

A Rigópusztára vezető útnak a javítása és megvilágítása is fontos lenne, valamint a „kocsmakanyar” balesetveszélyességének megszüntetése a gyalogosforgalom átalakításával. 

A köztéri szobrokat szeretném felújítani, az elöregedett fákat kivágatni, helyükre újakat telepíteni. Nagyon szeretném, ha lenne mód új építési telkek kimérésére a fiatalok letelepedése érdekében, a lényeg az, hogy minél több fiatal maradjon a faluban. Szeretném beindítani a falusi turizmust, látok ebben lehetőségeket, ennek érdekében a helyi gazdákkal is felveszem a kapcsolatot. Fontosnak tartom a helyi kisgazdák és vállalkozók segítését, együttműködését, valamint a munkahelyek teremtését elősegíteni, támogatni.

 


KIRÁLYEGYHÁZA: KÉPVISEL?JELÖLTEK

A képviselőjelölteknek a következő kérdést tettük fel:

Mi célból szeretne Királyegyháza önkormányzati képviselője lenni?

Bedő Istvánné (független) Szül.: 1960.03.23. Királyegyháza, Petőfi u. 210/A.

 

Szakács (SZONEK Királyegyháza)

 

Azért szeretnék újra képviselő lenni, hogy amit elértünk az elmúlt négy év alatt, azt próbáljuk a következő négy évben is kamatoztatni. Szeretném, ha csinosabb lenne a falu, ha minél többen virágosítanának a portájuk előtt, ne csak a falu központja, hanem az egész falu szép legyen. Szeretném, ha továbbra is működne a temetőjárat.    

 

. 

Berta Levente Lajos (független)

 

Nevem Berta Levente, 1968-ban születtem Pécsen, 42 éves vagyok, és 2001 óta vagyok királyegyházi lakos.Műszaki végzettséggel rendelkezem, és annak megfelelő munkakörben dolgozom.2006-ban már indultam képviselőjelöltnek, akkor 81 királyegyházi polgár szavazott bizalmat a meghirdetett programomnak és elképzeléseimnek. Ezt ezúton is Tisztelettel köszönöm!Az akkor megvalósításként felvázolt feladatok, tennivalók, elképzelések ma is időszerűek, illetve az idő folyamán néhány új elem is bekerült a programba.Tisztelt leendő szavazóim, támogatóim, kérem, hogy figyeljék írásos bemutatkozó anyagomat a postaládákban! A személyes találkozási lehetőségen kívül a következő email címen is várom a kérdéseket, véleményeket, javaslatokat: sikeres.jovo@freemail.hu

  

Borza Ferenc (független) Szül.: 1954.10.31. Királyegyháza, Petőfi u. 220.

 

Szárítóüzemi technológus

 

A harmadik ciklust töltöttük együtt a képviselőtársaimmal szinte ugyanabban a testületben, voltak szép eredményeink, nem mondom, hogy nem hibáztunk, de ha igen, akkor igyekeztünk hamarosan korrigálni. Nem is értem, hogy a régi képviselők közül egypáran most miért keltenek rossz hangulatot ellenünk, hiszen ők is ennek a testületnek a tagjai voltak eddig, és ők is szavaztak a döntéshozatalok során. A világgazdasági válság az önkormányzatokat is sújtja, felelőtlenül nem lehet ígérgetni.

A faluközpont már jó látképet mutat, az a célom, hogy most már a falu többi részét is szépítsük, hogy ha bárki idejön, lássa, hogy szorgalmas emberek lakják ezt a települést, akik foglalkoznak a környezettel is. Az iskolát szeretném fenntartani és támogatni, hiszen az iskola a falu megtartó erejét nagymértékben erősíti. Nagyon fontosnak tartom, hogy a szennyvízberuházást tudjuk teljes egészében megvalósítani, hiszen ennek köszönhetően összkomfortossá válnak családi házaink, így gyakorlatilag növeljük vele az ingatlanok értékét. Jó lenne a falutévét újra elindítani a tájékoztatás kiszélesítése érdekében.

 

 

Grímné Hunyadvári Éva Zita (független) Szül: 1960.10.29. Királyegyháza, Petőfi u. 220/B

Vezető óvónő (SZONEK Királyegyháza)

Úgy gondolom, hogy az elmúlt ciklusban tisztességesen képviseltem a falu érdekeit, munkámat a választók iránti alázattal végeztem. A képviselőtestületi üléseken és a Szociális Bizottság munkájában rendszeresen részt vettem, és úgy érzem, a lehető legjobb döntésekhez járultam hozzá. Fontosnak tartom megmenteni a falu múltját, ezért az idősek történeteit filmen rögzítettem, a Helyzet újságban életsorsokat mutattam be. Szívemen viselem a Vendel kápolna megmentését, ezért megszerveztem sok jóakaratú ember segítségével a helyreállítását. Nagyon szeretem a faluban kialakult kis közösségeket, kezdeményezője voltam az énekkar létrejöttének, de a néptánccsoportnak is tagja vagyok. Minden közösségi program szervezésében aktívan részt veszek, kiállításokat rendezek, fontosnak tartom az együttünneplést: Falunap, Karácsonyi koncert, Idősek Napja, Majális, közös kirándulások, kulturális események. Érzem, hogy felelősséggel tartozom ezért a közösségért, és ez lelkiismereti kérdés számomra. A képviselő elsődleges feladatának a példamutatást tartom. A régi és új értékeket ápolni és megóvni kell. Szeretném továbbra is összegyűjteni a múlt még meglévő értékeit, a még élők múltról szóló történeteit. A gyűjteménynek jó volna egy állandó helyet találni. A meglévő programokat szeretném segíteni és továbbfejleszteni, új alkalmakat is szeretnék kezdeményezni a kisgyermekes családoknak, hogy jól érezzék magukat. Támogatom, hogy helye legyen a különböző csoportoknak, ahol összejöveteleket tudnak szervezni, hiszen a jól együtt töltött idő erősíti azt az érzést, hogy szeressünk itt, Királyegyházán élni. A falu virágosítását tovább folytatnám, hogy ne csak a faluközpont legyen szép. A jelentkező lakók aktivizálásával, virágtartó alkalmatosságok leállításával képzelem el a megoldást. Támogatom egy kondi terem létrehozását, mellyel az itt élők lehetőséget kaphatnának a testedzésre, fontosnak tartom, hogy a nők is. Szorosabb összefogást szeretnék az egyházzal, hogy a templom és a köztéri keresztek állaga megóvásra kerüljön.

 

Gyuró Zoltán (független) Szül: 1973.11.12. Királyegyháza, Petőfi u. 103.

 

Azért jelöltettem magam, mert többen felkértek, hogy induljak a választásokon, és képviseljem a falu érdekeit. Úgy látják, hogy a falu többre hivatott, mint amit eddig elért. Szeretnénk munkahelyeket teremteni, hogy a falu minél jobban felvirágozzon, ne kelljen ingázni, a lakosság zöme tudjon helyben dolgozni. Több lehetőség is van pályázat útján átképzésekre, munkahelyek teremtésére. Konkrét célokat majd akkor tudunk megfogalmazni, ha felállt az új képviselőtestület.

 

Hollósi János Ferencné (független) Szül: 1956.03.14. Királyegyháza, Petőfi u. 118/A.

.

Rokkant nyugdíjas

 

Szeretném, ha a következő ciklusban folytatódnának a megkezdett jó programok, a nyertes pályázatok valósuljanak meg, a folyamatban lévő kivitelezések záruljanak le. Szeretném elérni, hogy Rigópuszta felé is épüljön kerékpárút, és hogy megoldódjon ennek az útszakasznak a megvilágítása, ha lehet pályázati úton. Büszke vagyok arra, hogy a királyegyházi iskola országos szinten is elismertségre tett szert a hátrányos helyzetű tanulók segítése és a tanulói laptop program révén. A továbbiakban is messzemenőkig támogatni szeretném az iskola és az óvoda működését. Szeretném, ha folytatódnának és kibővülnének a közösségépítő programok, melyekben eddig is igyekeztem szerepet vállalni, segíteni. Jó lenne nyári foglalkozásokat szervezni a gyerekeknek az iskolai és az óvodai szünidő időszakában, és itt nem csak a dolgozó szülők gyerekeire gondolok. A szervezésben és a foglalkozásokban is szívesen aktívan részt vállalnék. A régi temető melletti úgynevezett ludas gödör rendbetételét is tervezem, feltöltéssel és parkosítással gondolom megoldani, jó lenne a régi temetőt sövénnyel szegélyezni. Kiemelt célom a szelektív hulladékgyűjtés megoldása, bevezetése Királyegyházán.

 

Kósa Tihamér (független) Szül: 1964.04.18. Királyegyháza, Petőfi u. 172.

 

Családi gazdálkodó, mezőgazdasági vállalkozó

 

Szeretem Királyegyházát, már 16 éve vagyok itt képviselő, és azon vagyok, hogy minél jobb módban éljenek itt az emberek, minél több munkahely legyen, minden családban legyen legalább egy kereső, és minél kevesebben szoruljanak segélyre. Továbbra is fontosnak tartom a falu mezőgazdasági jellegének megőrzését. Támogatom a közművesítést és a falu szépítését, hogy otthonosan, jól érezzék magukat itt az emberek, ne költözzenek el innen, a fiatalok számára legyen vonzó a falu. Jó lenne javítani a tömegközlekedésen a munkába járás megkönnyítése érdekében. Bízom benne, hogy október 3-án a falu választásra jogosult polgárai felelősséggel döntenek majd a képviselőtestület összeállításáról.   

 

Kovács László (független) Szül :1981.04.07 Királyegyháza, Petőfi u. 190.

 

Azért indultam a képviselő választásokon, mert az itt élők véleményét, igényeit szeretném érvényesíteni, és azért, hogy valódi közösségi élet jöjjön létre a településen mindenféle klikkesedések nélkül, kortól-nemtől függetlenül. Az itt élők számára valódi, elérhető programokat szeretnék biztosítani.  Ehhez pedig az önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése elengedhetetlen, képviselőként többek között ezt a kis szakadékot szeretném áthidalni. 

   

Kovács Mátyás József (független) Szül.:1982.03.13. Királyegyháza, Petőfi u. 190.

Környezetmérnök-mérnöktanár (Nostra Cement Kft.)

Célom hogy képviselő legyek és tudásommal a falu fejlődését segítsem. Szeretném, ha lenne egy hely, ahol az összes civil egyesület teret kaphatna tevékenysége folytatásához, egy mozgalmas közösségi élet létrehozása. A falu megtartó erejének növelése. 

  

.

Ligler László József (független) Szül.: 1959.05.11. Királyegyháza, Petőfi u. 155.

 

Vállalkozó

Szeretném, ha befejeződne a járdaépítés és a szennyvízberuházás, és minden olyan építkezés, amit a pályázatokon megnyertünk, így az iskola-felújítás és a kerékpárút-építés is. Szeretném, ha a Nostra Cement segítségünkre lenne abban, hogy épüljön egy buszmegálló a temető és a cementgyár közelében, hogy mindkettő megközelítését megkönnyítse. Szeretném a parkolókat a faluban és a temetőben is leburkoltatni, ebben is jó lenne, ha tudna segíteni a cementgyár.  

 

Mihalovics Krisztián Zsolt (független) Szül.: 1974.05.18. Királyegyháza, Petőfi u. 74.

Azért indulok képviselőnek, mert szeretnék bekerülni a falu közösségi dolgaiba,  segíteni a falunak a felvirágoztatásában, a kulturális és gazdasági fellendítésében. A lakosság tájékoztatását szeretném fejleszteni, és lehetőségeket adni a vélemények kinyilvánítására: például rendszeres falugyűlés, átlátható tájékoztatás a falu pénzügyeiről, a falutévé újraindítása, a honlap rendszeres frissítése (sic!). Célom a falukép folyamatos szépítése, ne csak központja legyen Királyegyházának. Közösségi ház megnyitása, azaz teleház, melynek feladata lenne a programok szervezése, internet-elérés, civil szervezetek befogadása. A pályázatok nagyobb mértékű kihasználása a foglalkoztatásban, a hátrányos helyzetű emberek segítésében, az intézmények fejlesztésében, a vállalkozók segítésében, a falukép szebbé tételében. Királyegyházának legyen egy testvérfaluja külföldön. A felső faluban szeretnék egy sebességmérőt felállíttatni.  

 

Palkó Ottó (független) Szül.: 1959.05.13. Szentlőrinc, József A. u. 34.

 

Iskolaigazgató (SZONEK Királyegyháza)

 

1982. augusztus 16-án pályakezdőként kerültem Királyegyházára. Később királyegyházai lakos lettem, és mind a mai napig az lennék, ha kényszerűségből nem kellett volna lakóhelyet változtatnom. 1998-tól képviselőként célom az, hogy községünk élhetőbb, sikeresebb, mások számára is vonzó legyen. Ma azt mondhatom: igen, megérte! Településünk a kistérség egyik legirigyeltebb faluja lett! Más falvakban irigykedve mondják: nektek könnyű, ott a cementgyár! Sokan nem tudják azonban, hogy nem a cementgyár „kéredzkedett” ide, hanem a község polgármestere hatott oda azért, hogy a falunak iparűzési adót, a polgároknak pedig munkát szerezzen, ma már elmondhatjuk, hogy teljes sikerrel. Képviselői programomat néhány pontban vázolom:

1. Első, egyben legfontosabb feladatomnak a település oktatási intézményének, a SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézményének további fenntartását és finanszírozását tartom. Tudom, hiszem és vallom, hogy bármely település fennmaradásának, fejlődésének és létezésének záloga az, hogy oktatási és kulturális intézményt tudjon fenntartani és működtetni. 

 

2. A következő ciklus legfontosabb feladata az iskolafelújítási program megvalósítása lesz. Az intézmény bővítésének, felújításának teljes költsége közel 120 millió forint. Ennek a hatalmas összegnek majdnem a teljes összegét pályázaton nyertük meg, még az önrész ötmillió forintjának a felét is megnyertük egy másik pályázaton. Tehát a 120 millió forintos beruházásunk mindössze 2,5 millió forint saját forrás bevonásával fog megvalósulni! Az első lépések már láthatóak: az iskola teljes tetőszerkezete és tetőhéjalása kicserélésre került, az ősz folyamán a belső munkálatokra kerül sor, valamint megkezdődik az új szárny építése is. Az épület teljes hőszigetelő burkolása révén jelentős energia megtakarítást is elérhetünk, hiszen az 1981-es emeletráépítés idején még nem volt elsődleges szempont az energiatakarékosság. Az épület átépítése, bővítése során az eddig sajnálatosan nélkülözött helyiségek, így a fejlesztő szoba, a nyelvi labor és az informatika szaktanterem kialakítására is sort kerítünk, a nyertes pályázatban is megfogalmazott módon. Az alsó szint nagyméretű aulával bővül majd, amelyet közösségi rendezvények megszervezésére is igénybe vehetünk. Itt kívánom megjegyezni, hogy az intézmény által eddig megírt és megnyert pályázatok, így a DDOP, a HEFOP, a TIOP, TÁMOP több tízmillió, összességében mintegy 160 millió forintos pályázatai teljes egészében az intézmény dolgozóinak szellemi tevékenységét és felelősségteljes munkáját dicsérik, ahhoz külső pályázatíró cég segítségét soha nem vettük igénybe. Kollégáimnak ezúton is szeretnék köszönetet mondani áldozatkész munkájukért.

 

3. Közösségi terek fejlesztése. Hitem szerint bármely közösség attól lesz közösség, ha tagjai rendszeresen találkoznak egymással, kapcsolatot tartanak, véleményt cserélnek, beszélgetnek, vitatkoznak, egyszóval: kommunikálnak egymással. E tevékenységükhöz természetesen hely is szükségeltetik, amely jelen pillanatban korlátozottan áll rendelkezésükre. Képviselői munkám során törekedni fogok a valamikori – és reményeim szerint ismét helyrehozható – Művelődési Ház rendbetételére, annak a civil közösségek részére hozzáférhetővé tételére, hiszen ez az épület véleményem szerint a falu egyik legszebb háza; az iskola környékének a falu rendezési tervének megfelelő átalakítására: meglévő tervek alapján dísztó, pihenőpark, közösségi park kialakítása és a falu ifjúsága számára szabadidejük értelmes eltöltésének megfelelő helyet biztosítani (buszmegálló helyett); a meglévő helyiségek hatékony kihasználása: a Művelődési Ház felújításának elkészültéig az iskola kezelésében lévő helyiségek (pl. tornaszoba, ebédlő) használatának biztosítása az igénylő civil szervezetek számára.

 

4. Kiemelt feladatomnak tartom a falunkban eddig létrejött civil szervezetek, a Nyugdíjas Klub, a Királyegyházai Polgárőr Egyesület, az énekkar, a néptánccsoport, a kézilabdacsapat, a labdarúgócsapat, és a Királyegyházi Fiatalok Egyesületének, valamint bármely, újonnan alakuló szerveződésnek a támogatását. Képviselői és intézményvezetői minőségemben garantálom a további együttműködést – akár bejegyzett, akár nem –, így ezután is, akárcsak eddig, lehetőségeimhez mérten, helyiségek ingyenes használatával, programszervezés lehetőségével, infrastruktúra biztosításával segítem e szerveződések tevékenységét.

 

5. Intézményünk részéről kapcsolat felvételét kezdeményezem határainkon kívül fekvő, elsősorban magyar ajkú települések általános iskoláival, a későbbiekben testvériskolai kapcsolat felvétele céljából.

 

6. Kezdeményezem és támogatom községünkben szelektív hulladékgyűjtő edények kihelyezését; ennek első lépcsőjeként az iskolában a használt elemek elkülönített gyűjtését, második lépcsőben a papír-, műanyag és egyéb hulladék külön gyűjtőedényekben való elhelyezését biztosítom.  

 

  

 

Rugási Péter Béla (független) Szül. idő: 1987.05.20. Királyegyháza, Petőfi utca 180/A

 

helyi gazdálkodó, egyetemi hallgató

 

Azért jelöltetem magam képviselőnek, mert mezőgazdasági termelőként ebben a községben szeretném leélni az életemet. Ebből adódóan már egy ideje figyelemmel kísérem a képviselőtestület munkáját, amelyből az derül ki számomra, hogy nincs egy olyan képviselő a testületben, aki a helyi mezőgazdasági termelők érdekeit megfelelően képviselné. Erről több helyi gazdával beszélgettem, akik elmondták, hogy esetleg szívesen látnának egy dinamikus, helyi, fiatal gazdát a képviselőtestületben, hogy ők is megfelelően legyenek képviselve. Céljaim: a helyi gazdák megfelelő képviselete, helyileg létrehozni egy gazdakört, az elhanyagolt külterületek helyreállítása, mezőőri szolgálat felállítása, falumúzeum létrehozásának támogatása (a nyugdíjas klub segítségére is számítva), az utca látképének javítása, a fiatalok falun tartása, helyi műemlékek védelme pl.: templomtető felújítása.

 

   

Szakács Péter (független) Szül: 1964.11.08. Királyegyháza, Felsőtanya 1.

Gépkezelő

. 

Nem egyéni ambícióból, hanem a falubeliek felkérésére indulok képviselőnek az önkormányzati választáson.

 

   

. 

Vincze Imre (független) Szül.: 1968.01.25. Királyegyháza, Felszabadulás u. 11.

Azért indulok képviselőnek, mert mindig is szerettem volna részt venni a falu közösségi életében. Tavaly óta a polgárőrségben igyekszem minél biztonságosabbá tenni a közösség életét, az óvoda szülői munkaközösségi tagjaként próbálom segíteni az óvoda életét. Mint képviselőjelölt nagyon sok tervem, ötletem van a közösség érdekében. Szeretném segíteni egy eddigiekben jól bevált higgadt, nem fellegvárakban járó önkormányzati vezetés munkáját. Szerintem a mai nehéz világban nagy szükség van a higgadtságra, az emberek összetartására, nemzeti hovatartozástól függetlenül. Nagy szükség van a családok védelmére, új családok alapítására, letelepedésére. A fiataloknak alternatívákat kell nyújtani a szabadidejük hasznos eltöltésére. Az iskola előtt és az óvoda után, a Felszabadulás utcában és a Nyárfa utca felé vezető út sarkán úgynevezett fekvőrendőr, forgalomlassító telepítését szeretném a nagyobb gyalogosforgalom, illetve gyermekeink védelme érdekében. Szilárd útburkolatot szeretnék a Nyárfa utcától a lakó övezetig. A rigópusztai út kijavítását, kivilágítását. Lehetőséget keresnék a gátak megerősítésére az újabb katasztrófa elkerülése érdekében. Egy mini sportközpont kialakítását szeretném, ahol kortól és nemtől függetlenül mindenki találhatna sportolási lehetőséget. A lehetőségekhez képest minél jobban támogatnám a falu kulturális, illetve sportéletét. Minél több program legyen a fiataloknak, családoknak, időseknek, hogy a közösséget minél jobban összekapcsoljuk. Célom az önkormányzat munkáját nagyobb nyilvánosság elé tenni, megosztani, megvitatni. Mindig nyitott voltam az emberek véleményére, engem bármikor meg lehet állítani egy ötletre, egy jó ízű vitára, őszinte beszélgetésre.

Tóth Józsefné Pénzes Ildikó, Dr. Valkai István János és Varga József Dodó képviselőjelöltek programja a polgármesterjelöltek között található.

 

A 2010. évi önkormányzati választás királyegyházai eredményeit megtekintheti itt!