Indul a szennyvízberuházás

A Királyegyháza és Térsége Szennyvíz Önkormányzati Területfejlesztési Társulás az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-Dunántúli Operatív Program keretén belül „Kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése (DDOP-2009-5.1.4/A)” című pályázatán 573 889 500 forint uniós támogatásban részesült, amelynek célja a „Királyegyháza, Gyöngyfa, Magyarmecske, Magyartelek és Kisasszonyfa települések szennyvízkezelésének fejlesztése”.

 

A nyertes projekt sajtótájékoztatóval egybekötött nyitórendezvényét és műszaki területátadási ünnepségét 2010. szeptember 28-án (kedden) 14 órai kezdettel tartjuk. A sajtótájékoztató 14.00 órakor veszi kezdetét a Királyegyházai Polgármesteri Hivatalban, majd a területátadás után az óvoda teraszán beszédet mond: Pichler Imre, országgyűlési képviselő, dr. Győrvári Márk, Szentlőrinc Város polgármestere és a Szentlőrinci Kistérség Többcélú Önkormányzat Társulás elnöke és Grim Ferenc, a Társulás elnöke, Királyegyháza polgármestere. Márton István, műszaki ellenőr ismerteti a projektet, majd bemutatkozik a kivitelező: Korcsmár István, Alisca Bau Zrt. A hivatalos részt kulturális műsor követi: társastánc, óvodások, iskolások verses, zenés előadásai, Nyugdíjas Klub Énekkara, néptánccsoport bemutatója. Mindenkit szeretettel várunk!

 

Királyegyháza, Magyartelek, Magyarmecske, Gyöngyfa és Kisasszonyfa községek Önkormányzatai konzorciumi formában 2009. szeptember 1-jén pályázatot nyújtott be a Dél-Dunántúli Operatív Program keretén belül kiírt „Kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése” című felhívásra szennyvízkezelésük fejlesztése céljából. 2009. december 19-én az Irányító Hatóság 573 889 500,- Ft Európai Uniós támogatásban részesítette a pályázatot. 2010. január 4-én az öt település alkotta konzorcium létrehozta a Királyegyháza és Térsége Szennyvíz Önkormányzati Területfejlesztési Társulást, amely jogi személyiséggel rendelkező szervezet átvette a konzorcium által betöltött kedvezményezetti szerepet. A támogatási szerződést 2010. május 20-án írta alá a projektgazda társulás a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-vel, mint közreműködő szervezettel. 2010. július 21-én elindult az építési beruházás közbeszerzési eljárása, amely augusztus 31-én eredményhirdetéssel sikeresen zárult. A beruházás kivitelezője az Alisca Bau Zrt. A kivitelezői szerződéskötésre 2010. szeptember 27-én kerül sor. A projekt megvalósításával az öt településen megvalósul a kommunális szennyvíz korszerű, az előírásoknak megfelelő gyűjtése, kezelése, ártalmatlanítása. A magasabb komfortszintet képviselő szolgáltatás összesen 1868 lakos, 619 lakóingatlan számára válik elérhetővé. Ezzel az öt település lehetőséget teremt arra, hogy növelje népességmegtartó és –vonzó képességét.

 

A gazdasági-demográfiai hatásokon felül a szennyvíztisztítás bevezetésével jelentősen csökken, szinte meg is szűnik a lakossági talajterhelés mértéke, ami a környezeti fenntarthatóság miatt elengedhetetlen. A nyugodt, tiszta és meghitt környezet eddig is jelentős szerepet játszott a települések vonzerejében, így ennek további fenntartása elengedhetetlen. A beruházás keretében Királyegyházán a kiépítésre kerülő szennyvízcsatorna-hálózattal együtt az öt település szennyvizének befogadására képes 168 köbméter/d kapacitású szennyvíztisztító telep fog megépülni. Magyarmecske, Magyartelek és Kisasszonyfa településeken szennyvízcsatorna-hálózatot, Gyöngyfa községben zárt tározók kerülnek kiépítésre a szakszerű szennyvízfogadás és kezelés céljából.

 

A projekt kiemelt célja a környezet védelme az Európai Unió szennyvízelvezetési és tisztítási irányelveinek megvalósítása, tekintettel a Nemzeti Környezetvédelmi Programban is megfogalmazott célokra, a felszíni és a felszín alatti vizek minőségének védelme az egyéb szennyező források felszámolása, illetve hosszútávon a vízbázisokból kinyerhető víz minőségének megőrzése. A környezet védelme mellett a szennyvízelvezetési és – kezelési projektek az alapszükségletek biztosításával, a szükséges infrastruktúra megteremtésével hozzájárulnak a társadalmi-gazdasági fejlődéshez.

 

.