Október 3-án élhetünk választójogunkkal

Az önkormányzati és polgármester-választásokat a köztársaság elnöke 2010. október 3-ára tűzte ki. A választás egyfordulós, amely az ország településszerkezetéhez igazodva településtípusonként más-más elemekből áll össze.

A választópolgárok a helyi önkormányzást az általuk választott képviselőtestület útján, illetőleg helyi népszavazással gyakorolják. A Magyar Köztársaságban élő nemzeti és etnikai kisebbségeknek is joguk van helyi és országos önkormányzat létrehozására. Az Alkotmány által nevesített négy alapelv – az általános és egyenlő választójog, közvetlen és titkos szavazás – a demokratikus választási rendszer alappillérei, amelynek tiszteletben tartása, és betartása minden demokratikus berendezkedésű állam kötelessége.

a. Helyi önkormányzati képviselők választása: a 10.000  vagy ennél kevesebb lakosú településen a helyi önkormányzati képviselőket a település választópolgárai  úgynevezett kislistán választják meg. Választásra jogosult személyek száma:

– Gyöngyfán: 109 fő

– Királyegyházán: 813 fő

– Sumonyban (001. szavazókör 295 fő, 002. szavazókör 73 fő): 368 fő.

A választópolgárokat a névjegyzékbe történt felvételükről a jogszabály szerint 2010. augusztus 16. és 19. között kellett kiértesíteni. A helyi választási iroda augusztus 16-án kézbesítette az értesítőket. A névjegyzéket 2010. augusztus 18-tól augusztus 22-ig közszemlére tettük ki a körjegyzőségi hivatalban. A választópolgár ajánlási jogával 2010. szeptember 3-án 16 óráig ajánlószelvényének átadásával élhet. Települési önkormányzati képviselőjelöltet ajánlani a sárga színnel jelölt ajánló szelvényen lehet. Képviselőjelölt az lehet, akit a településen a lakóhellyel rendelkező választópolgárok legalább 1 százaléka jelöltnek ajánlott.

– Gyöngyfán 2 db

– Királyegyházán 9 db

– Sumonyban 4 db

ajánlószelvényt kell benyújtani ahhoz, hogy valaki képviselőjelöltként indulhasson és felkerüljön a szavazólapra. A szavazólapon szavazáskor az összes képviselőjelölt neve ábécé sorrendben szerepel, és a választópolgár annyi jelöltre szavazhat, amennyi a községben megválasztható képviselők száma. Ez:

Királyegyházán 6 fő

Gyöngyfán 4 fő

Sumonyban 4 fő

megválasztható képviselőt jelent. Megválasztott képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a legtöbb szavazatot kapták. 

b. A polgármester választása: polgármester-jelöltet ajánlani a fehér ajánló szelvényen lehet. Polgármesterjelölt az lehet, akit a településen a lakóhellyel rendelkező választópolgárok legalább 3 százaléka jelöltnek ajánlott:

– Gyöngyfán 4 fő

– Királyegyházán 25 fő

– Sumonyban 12 fő.

Aki nem kapott ajánlószelvényt, vagy elrontotta az a Helyi Választási Iroda vezetőjétől igényelhet. A választópolgár személyesen, lakóhelyén szavazhat. Az a választópolgár, aki 2010. június 16-ig tartózkodási helyet létesített, igazolással tartózkodási helyén szavazhat. Igazolást ajánlott levélben 2010. szeptember 28-ig, személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. október 1-jén 16.00 óráig lehet kérni a lakóhely szerint illetékes jegyzőtől. A polgármestert minden településen többségi módszerrel választják, az lesz a település polgármestere, aki a legtöbb szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén a választás eredménytelen, és időközi választást kell tartani. A választópolgár egy polgármesterjelöltre szavazhat. 

c. A nemzeti és etnikai kisebbségek önkormányzatainak választása: a helyi kisebbségi önkormányzati választás csak azokon a településeken kerül lebonyolításra, ahol ezt kezdeményezték. A választás időpontja egybeesik a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának napjával, vagyis 2010. október 3-án lesz. A körjegyzőséghez tartozó községekben, Királyegyházán, Gyöngyfán és Sumonyban is lesz cigány kisebbségi önkormányzati választás az e célra létrehozott önálló szavazókörben. Itt a jogosultak egy további szavazólapot kapnak,  és a szavazók az ezen szereplő jelöltek közül legfeljebb négy személyre adhatják le voksukat, mivel a jogszabály a kisebbségi önkormányzati képviselők számát 4 főben állapítja meg. 

d. Helyi választási szervek: a helyi választási bizottság választott tagjait és szükséges számban póttagokat a jogszabály szerint 2010. augusztus 22-ig kellett megválasztani, de mi már 18-án megválasztottuk őket. A szavazatszámláló bizottság választott tagjait és szükséges számban póttagokat a jogszabály szerint 2010. március 22-ig kellett a képviselőtestületeknek megválasztani. A helyhatósági választások időszakában az egy szavazókörrel rendelkező településeken, mint például Gyöngyfa és Királyegyháza a helyi választási bizottság látja el a szavazatszámláló bizottság feladatait. A több szavazókörrel rendelkező településeken, mint például Sumony esetében, külön szavazatszámláló bizottság és külön helyi választási bizottság működik. Mindhárom községben a helyi képviselő testületek megválasztották a kisebbségi választásokon működő szavazatszámláló bizottságot.