Általános iskola

               

Elérhetőség:

7953 Királyegyháza, Petőfi u. 63.

Tel.: 73/340-045 Fax: 73/340-045

Email: szonek.kirisi@gmail.com

Honlap: www.szonek.hu

Királyegyháza, illetve elődtelepülései, Vásárosszentgál és Magyarszentiván az 1800-as évek eleje óta tart fenn iskolát (1806 ill. 1812 óta), eleinte külön-külön, később egyesítve, szükség szerint bővítve. Az oktatás sokáig több különböző épületben folyt. A mai intézmény épületének alsó szintje 1966-ban készült el négy tanteremmel. Az iskolák körzetesítésével a meglévő iskolaépület szűknek bizonyult, ezért 1982-ben emeletet építettek rá, ahol további négy tanterem kapott helyet. A múlt század hetvenes éveiben az iskola körzeti feladatokat látott el, a neve Körzeti Általános Iskola volt. Királyegyháza, Sumony és Gyöngyfa általános iskolás korú gyermekeinek oktatását, nevelését végezte.1986-ban a fenntartó és az akkori intézményvezetés Általános Művelődési Központtá szervezte át, feladatai közé emelte a település közművelődésének és sportéletének megszervezését is. Így működött egészen 2008. június 30-ig, amikor is a fenntartó önkormányzatok döntésének megfelelően tagintézményként csatlakozott a Szentlőrinci Kistérségi Oktatási-Nevelési Központhoz (SZONEK), azóta is ennek részeként látja el közoktatási feladatait. A SZONEK élén főigazgató áll, egyes intézményegységeit, tagintézményeit intézményegység-vezetők, tagintézmény-vezetők irányítják, akik az intézmények addigi szakmai önállóságát részben megőrizve, az összevont intézmény közös alapdokumentumai alapján végzik tevékenységüket. A Királyegyházai Általános Iskola kötelező felvételt biztosít Királyegyháza, Gyöngyfa és Sumony községek tanulói számára. A jelenlegi intézmény nyolc évfolyamos, az épület 140 férőhelyes, könyvtárral és tornaszobával felszerelt.Különösen a két társtelepülésen, Sumonyban és Gyöngyfán nagyon magas a magát a cigány nemzetiséghez tartozónak valló lakosság aránya. Az ő kifejezett igényüket figyelembe véve, az intézményben a 2005/06-os tanévtől kezdve roma etnikai programot indítottunk, amely felmenő rendszerben a 2009/2010-es tanévben már az iskola összes tanulója, valamint az óvodás gyermekek számára is elérhető. Az etnikai programot – a törvényi előírásoknak megfelelően – minden évben véleményezi és engedélyezi az Országos Cigány Önkormányzat.Királyegyházán az elkövetkező hónapokban egy nagyberuházás, cementmű építése fejeződik be, a próbaüzem előreláthatólag 2010 őszén indul el. A gyártás teljes beindulásának várhatóan jelentős népességmegtartó ereje lesz, és várható a betelepülést ösztönző hatása. Ez valószínűleg kihatással lesz mind a születések, mind az óvodás és iskolás gyermekek számára.  

Pedagógiai kínálat:

Az intézmény alapfeladatain, az óvodai nevelésen és az alapfokú oktatáson túl, az alábbi lehetőségeket biztosítja a gyermekek számára:

–          kompetencia alapú oktatás,

–          halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés,

–          magyar nyelvű roma kisebbségi oktatás,

–          óvoda-iskola átmenet program,

–          IKT eszközökkel támogatott oktatás,

–          sajátos nevelésű igényű tanulók integrált oktatása, nevelése,

–          nyelvoktatás szakköri keretben az alsó tagozaton (1-3. osztály),

–          zeneiskolai oktatás,

 –         néptánc oktatás,

–          egyéni felzárkóztatás,

–          tehetséggondozás,

–          társastánc oktatás,

–          igény szerinti szakkörök indítása,

–          szabadidős tevékenységek szervezése,

–          erdei iskola programok,

–          felvételi előkészítők,

–          tömegsport minden tanuló számára,

–          napközi otthoni ellátás minden igénylő részére,

–          ingyenes iskolai rendezvények, projektnapok.    

Az intézmény jó gyakorlatai:

Tanulói Laptop program a 3-4. osztályban

Napraforgó óvoda-iskola átmenet program