Szakmai megújulás a 2009-2010-es tanévben

A 2009-2010-es tanév legnagyobb volumenű és legnagyobb figyelmet érdemlő feladata volt a TÁMOP 3.1.4 nyertes pályázatában foglalt célok megvalósítása. Ennek értelmében kötelezően megvalósítandó tevékenységek és beszerzések zajlottak, a kompetencia alapú oktatás implementációja, valamint a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók esélyegyenlőségének javítása.

A tanév során kompetencia alapú oktatási programok, programcsomagok kerültek bevezetésre. Szövegértés-szövegalkotás kulcskompetencia területen a 4. osztályban Gyimesiné Fekete Tünde és a 6. osztályban Konyári Tímea irányításával. Matematika kulcskompetencia területen az 5. osztályban Presits Viktória, a 7. osztályban pedig Toplakné Szummer Marianna által. A választott Életpálya-építési kulcskompetencia területen a 8. osztályban Pintér Tibor által. A kompetencia alapú oktatási program bevezetését támogató tevékenységek közül Konyári Tímea valósította meg a 6. osztály magyar nyelv és irodalom tantárgyban a tantárgytömbösített oktatás bevezetését és a műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatását. Tantárgytömbösített oktatás bevezetése történt még a hetedik évfolyamon matematika tantárgyban Toplakné Szummer Marianna irányításával. Alkalmazásra kerültek az új pedagógia módszerek. A három hetet meghaladó „Kaland” című projekt megszervezése és megvalósítása Konyári Tímea és Gyimesiné Fekete Tünde nevéhez fűződik. A témahét megszervezését Presits Viktória, Juhászné Kernya Andrea és Hollósi B. Mercédesz végezte. A moduláris oktatási programot Toplakné Szummer Marianna és Presits Viktória szervezte. Az intézmény saját fejlesztése, a tanulói laptop program bevezetése Gyimesiné Fekete Tünde nevéhez fűződik.

   

Az implementációt támogató egyéb tevékenységek közül a cigány kisebbségi program általános fejlesztése Gyimesiné Fekete Tünde irányításával folyik. Pintér Tibor szervezte az erdei iskolai program megvalósítását, valamint a színházi együttműködések kidolgozását. A Pedagógiai program és a Helyi tanterv módosítását Konyári Tímea, Toplakné Szummer Marianna és Palkó Ottó végzik. Természetesen a TÁMOP projektbe bevont pedagógusoknak számos továbbképzésen kellett elsajátítaniuk az új módszereket. Kollégáim részt vettek általános pedagógiai módszertani továbbképzéseken, mint az új tanulásszervezési eljárások alkalmazása, kooperatív tanulástechnika, osztályzat nélküli pedagógiai értékelés, professzionális tanári kommunikáció, drámapedagógia, tanulás tanítása. Mind az öt bevont pedagógus részt vett a kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzésen és az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazását segítő képzésen, továbbá mérés-értékelés képzést végzett Konyári Tímea, a sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésére felkészítő képzést pedig Hollósi B. Mercédesz és Juhászné Kernya Andrea. Az IPR alkalmazását támogató tantestületi módszertani képzésen a nem bevont pedagógusok vettek részt. Az intézményvezető és a szakmai vezető menedzsmentképzéseket kaptak.

 

A TÁMOP 3.1.4 projekt szakmai vezetője, Kaczor Péter, aki a tevékenységeket összefogta, a rettenetes mennyiségű dokumentációt készítette és koordinálta, azt a megtisztelő felkérést kapta a következőkre nézve, hogy kistérségi referensként képviselje a SZONEK egész intézményét a TÁMOP nyomon követése során. Fentieknek köszönhetően mind a tanulók, mind a szülők megtapasztalhatták, hogy még az eddig megszokottnál is több tanításon kívüli programban vehettek részt tanulóink ebben a tanévben, mely eseményekről aktuálisan hírt adtunk a Helyzet hasábjain is. A tanév utolsó hónapjaiban is szerveztünk kirándulásokat, így májusban erdei iskolába vittük tanítványainkat, júniusban pedig a nehezen kifizethető osztálykirándulások helyett iskolai kirándulást szerveztünk Bikalra, a Reneszánsz Élménybirtokra. Bízom benne, hogy mindezen programok nagyban szélesítették tanulóink érdeklődési területeit éppúgy, mint ismereteiket a világról.