A HVI tevékenysége a kistérségben

A Szentlőrinci Kistérség 2007-ben még a legelmaradottabb, leghátrányosabb helyzetű kistérségek közé tartozott. Az új besorolás szerint egy fokkal jobb besorolást kapott, így „csak” hátrányos helyzetű kistérség. Az új besorolás ellenére jelenleg is nagyon magas a munkanélküliség, az ipar nem keresi ezt a környéket, és a mezőgazdasági termelés, tevékenység is nehézségekkel küzd.

Mindezek ellenére van miről beszámolni részben a helyi kezdeményezések hatására, részben központi meghatározások okán. Előbbihez tartoznak a kistérségi szennyvízberuházások, amelyek nagymértékben hozzájárulnak a lakosság életkörülményeinek javításához és a kistérség infrastrukturális feltételeinek javulásához.Korábban csak a kistérségi központ, Szentlőrinc és egy település, Boda rendelkezett szennyvízcsatornával és fogadóállomással. Az utóbbi években további két település kapott lehetőséget a szennyvízhálózat kiépítésére és az elhelyezés megoldására. Ez rendkívül nagy fejlődést indukálhat a térségben, elsősorban is a lakosság helyben tartásához, komfortérzetének javulásához. A másik nagy eredmény társadalmi, gazdasági szempontból is minőségi változást hozott: a falubuszok üzembe állítása. Ebben a kistérségben a húsz településen, most már mindenütt van falubusz, amely segíti a településeken élők helyzetét. A pályázatokon hét kisbuszt szerezhettek be a falvak. Az előbbiben és az utóbbiban is oroszlánrészt vállalt a helyi HVI, szervezte, bonyolította, segítette a két program megvalósulását. Most már nyugodtan elmondhatjuk, sikerrel. A harmadik ilyen nagy horderejű változás, amiben szintén rendkívül aktívan vette ki a részét a helyi Vidékfejlesztési Iroda, az IKSZT-k előkészítése, megszervezése volt. Ezen a téren a kezdeti lépéseket a HVI-k tették meg, ösztönözve a településeket arra, hogy minél többen adják be címbirtokosi kérelmüket, pályázatukat. A Szentlőrinci Kistérségben kiemelkedően jó arány volt, hiszen a húsz tagtelepülésből tizenhat falu nyújtotta be pályázatát, közülük 13-an kaptak lehetőséget arra, hogy a második fordulóra is pályázhassanak. Jelenleg már nyolc nyertes településünk van, de várhatók még további nyertesek is a későbbi bírálatok során. Mindez jól mutatja, hogy aktív a közösség, és a HVI formáló ereje ebben rendkívül fontos. Akik a második fordulóba jutottak, már a közbeszerzési pályázatok lebonyolításánál tartanak, és még ebben az évben megkezdik a fejlesztéseket. Annyi bizonyos, ez nagy lehetőséget hordoz magában a továbbiakban is a közösségformálás tekintetében és a helyi lakosság aktivitásában. Végre lesz egy olyan tér, ahol mindenki megtalálhatja magának a legkedvezőbb kikapcsolódási formát. Van még egy nagy változás, ami kihat az egész kistérség társadalmi életére, ez pedig a központi intézményfenntartó társulás létrehozása volt, ami nem kis nehézség árán valósult meg. Az oktatási helyzet egyébként is nehéz helyzetet szül a kistérségekben, mindenki ragaszkodik az óvodájához, általános iskolájához. A többszöri nekifutás azonban – ha nehezen is – egyezséggel zárult. Ma már ezen a területen is együttműködés tapasztalható. A kistérségi központ intézményei, valamint a települési tagintézmények is fejlődhetnek, hiszen közel egymilliárdos fejlesztés valósul meg ez évi kezdéssel. Sikerült ugyanis egy nagy projekt elnyerése, indulnak a beruházások Szentlőrincen, Királyegyházán, Bükkösdön, Szabadszentkirályon. Mindezeken túl számos településen valósul meg egyedileg indított és generált fejlesztés, ami hatással van a gazdasági, társadalmi folyamatokra, de mindezen fejlesztések sajnos az alapproblémát még nem oldják meg, de hozzájárulnak ahhoz, hogy a falvak ne néptelenedjenek el, ne haljanak ki. Nagy gond még a kistérségi közlekedés. Ezen a téren már javában tartanak a tárgyalások, ez lesz a következő nagy feladat, amit meg kell majd oldani, és ebben is szívesen közreműködik a Helyi Vidékfejlesztési Iroda.