Tájékoztató

A 2010. évi Általános Mezőgazdasági Összeírásról

 

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a 2010. évi XXIV. Törvény alapján 2010. június 1. és június 21. között az ország valamennyi településén, így Királyegyházán, Gyöngyfán és Sumonyban is általános mezőgazdasági összeírást hajt végre.A 2010 júniusában folyó felvétel a magyar agrárstatisztika történetének hetedik teljes körű összeírása. Az adatfelvétel szükségességét az támasztja alá, hogy a legutóbbi, (2000. évi) teljes körű összeírás óta folytatódott a magyar a mezőgazdaság átalakulása, de emellett újabb kihívás elé állította az agráriumot az is, hogy 2004-ben Magyarországon az Európai Unió tagja lett. Az összeírás feladata, hogy átfogó képet adjon a döntéshozók és a gazdálkodók részére az átalakulás folyamatáról, a mezőgazdaság jelenlegi szerkezetéről és az ágazat szereplőinek helyzetéről.Az ÁMO kiterjed a földhasználat, a növénytermesztés, az állattudomány részletes feltérképezése mellett a mezőgazdaságban foglalkoztatottak összeírására, mezőgazdasági szolgáltatások nyújtására és igénybevételére, valamint a mezőgazdasági termelési módszerek – talajművelési, öntözési, trágyázási stb. eljárások – számbavételére is.A termelőket, egyéni gazdaságokat szakszerűen felkészített összeírók keresik fel, és személyes megkérdezés során töltik ki a kérdőíveket, míg a gazdálkodó szervezetek a kitöltött kérdőíveket postán küldik vissza a KSH-nak. Mivel az összeírást törvény írja elő, a kérdésekre a válaszadás kötelező, megtagadása szabálysértési eljárást von maga után. Az adatgyűjtést elrendelő uniós és hazai jogszabályok értelmében Magyarországon adatot kell szolgáltatni az olyan mezőgazdasági tevékenységet folytató háztartásoknak és társas vállalkozásoknak, akik az összeírás eszmei időpontjában (2010. június 1-jén):- mezőgazdasági hasznosítás alatt álló termőterület használatának, vagy- mezőgazdasági haszonállatot tartanak- intenzív kertészeti termelést, illetve gombatermesztést folytatnak, vagy- mezőgazdasági szolgáltatást végeznek.Országosan mintegy 13 ezer összeíró, továbbá 3 ezer felülvizsgáló és területfelelős vesz részt az összeírás végrehajtásában. A résztvevők személyre szóló igazolványt kapnak, mely a személyazonosságot igazoló okmánnyal együtt érvényes.Az összeírás időszakában a KSH munkatársai az ingyenesen hívható 06-80-200-224-es telefonszámon érhetők el, s készségesen válaszolnak az összeírással kapcsolatban felmerülő kérdésekre.A Királyegyházai Körjegyzőség a lakosság tájékoztatásával, az összeírásban résztvevők, úgynevezett összeíró biztosok kiválasztásával, a képzéshez szükséges helyiség biztosításával segíti az országosan is kiemelt fontosságú feladat eredményes végrehajtását.