Kalandos tanulás

A TÁMOP 3.1.4 pályázatán nyert továbbképzéseken mi pedagógusok újabb és újabb tanulásszervezési eljárásokkal ismerkedünk meg. Ezeket a képzéseken elsajátított új módszereket természetesen be is kell vezetnünk a mindennapi tanítási-tanulási folyamatban.

A pályázat elnyerésének egyik kritériuma volt többek között az is, hogy ebben a tanévben meg kell valósítani egy három hetet meghaladó projektet általunk meghatározott tanulócsoportra, meghatározott nevelők bevonásával. A tanév rendjének megtervezésekor úgy döntöttünk, hogy az idén a hatodik osztály lesz a célcsoportja ennek a projektnek, így minden pedagógus érintetté vált, aki ebben az osztályban tanít, a lebonyolításért a felelősséget pedig Gyimesiné Fekete Tünde kolléganőmmel ketten vállaltuk.

        

Hogy mi a projektmódszer lényege, azt legegyszerűbben úgy tudnám megfogalmazni, hogy egy bizonyos problémát a lehető legtöbb oldalról megközelítve, a légszelesebb spektrumban elemezzünk ki oly módon, hogy közben minél többet tevékenykedtessük a tanulókat, a pedagógus pedig inkább partnerként, segítő szervezőként legyen jelen az eseményekben. A hatodik osztályban megvalósításra került projekt célja Gárdonyi Géza: Egri csillagok című regényének sokoldalú feldolgozása segítségével az egyéni kalandvágy és a közösségi szolidaritás összhangjának felfedeztetése volt. A felelősségvállalás kialakítása egyéni és közösségi érdekek mentén. Február hónapban, tehát teljes négy héten keresztül minden tantárgyban, minden tanítási órán a regénnyel kapcsolatos tevékenységek történtek, a cselekmények helyszíneinek megismerése, korhű tárgyak, fegyverek készítése, anyaggyűjtés, plakát-, illetve tablókészítés, az egri vár makettjének elkészítése, a történelmi tények feltárása, a jellemek boncolgatása, a regény cselekményrendszerének, összefüggéseinek felismerésére irányuló feladatok megoldása. Tanításon kívüli órákban is ugyanezzel a témával foglalkoztunk, például része volt a folyamatnak a tánctanulás (magyar, török és cigány), illetve kirándulást tettünk Pécsre és Szigetvárra, hogy felkeressük a törökkori emlékhelyeket. A tanulási folyamat egyik eszköze volt az Egri csillagok című regényből készült színdarab elsajátítása és előadása is, a szerepek magtanulásával és eljátszásával kezdve a kellékek és a díszletek elkészítésén át egészen az átütő sikerű produkcióig. A projekt eredményeinek prezentációját az iskola összes tanulója és dolgozója, néhány óvodás, a szülők és meghívott vendégek is megtekintették.

{youtube}O5ecck1rqTw{/youtube}

További részletek a Galériában.