Foglalkoztatási paktum

„Szinergiában a térség munkaerőpiac fejlesztéséért” címmel nyert el támogatást a Szinergia Egyesület, amely két kistérséget foglal magába, a Szigetvárit és a Szentlőrincit. A foglalkoztatási paktum alapja a projekt keretében elkészített stratégia és az abban megfogalmazott irányokból és kitörési pontokból adódó feladatok végrehajtása. Az alapító tagok fontos feladatnak tartják a Szigetvári és a Szentlőrinci Kistérség gazdasági fejlődésének támogatását a vállalkozások erősítésével, új munkahelyek teremtésével, valamint a munkavállalók elhelyezkedésének segítésével.

Felelősséget vállalnak abban, hogy kidolgozzák az említett két kistérség foglalkoztatási stratégiáját, amely figyelembe veszi a helyi munkaerő-piac egészét, adottságaival, problémáival, szükségleteivel és lehetőségeivel együtt. A foglalkoztatási stratégia megjeleníti a kistérségei munkaerő-piaci specifikumait, elvárásait, elképzeléseit. Az aláíró felek készek lehetőségeiket a Dél- Dunántúli Régió, a megye és a kistérségek foglalkoztatás-fejlesztési céljainak szolgálatába állítani.  Az együttműködési szerződésnek az a célja, hogy megismerjék a két kistérség foglalkoztatási helyzetét, nehézségeit, a munkanélküliség okait. Összehangolják a térségi szereplők gazdasági és humánerőforrás fejlesztési elképzeléseit, céljait és megoldást keressenek a problémákra, különös tekintettel a munkaerő-piaci igények és a szakképzés összhangjának megteremtésére, összehangolják a pénzügyi forrásokat, a foglalkoztatáspolitikai célok eredményes megvalósítása érdekében. A legfontosabb cél, hogy foglalkoztatási programok valósuljanak meg a gyakorlatban. Az alapítók március elején történt aláírásukkal rögzítették, hogy a paktum nyitott partnerségi együttműködési forma, amelyhez minden olyan vállalkozás, szervezet és magánszemély csatlakozhat, amelyik a célkitűzésekkel egyetért, és aktívan részt vesz a megvalósításban.Érdeklődni lehet a Szinergia Egyesület munkaszervezeténél Szigetváron a József Attila u l9. szám alatt, vagy a Helyi Vidékfejlesztési Irodában Szentlőrincen a Pécsi u. 21-ben Müller István HVI irodavezetőnél. Ezúttal is jelezzük, hogy Szentlőrinci HVI iroda egyéb ügyekben is, pl. UMVP-s információk és tanácsok tekintetében továbbra is áll az ügyfelek rendelkezésére. Müller István telefonos elérhetősége: +36-20-326-48-96. E-mail: szentlorinci@vkszi.hu. Ügyfélfogadás közösen a Helyi Akciócsoport képviselőjével és az NFÜ kistérségi koordinátoraival változatlanul csütörtöki napokon van 9-12 óra között a HVI irodában.