DDOP iskolafejlesztés

Dr. Győrvári Márk, a Szentlőrinci Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás elnöke 2010. február 4-én írta alá a „Szentlőrinci Kistérség Oktatási-Nevelési Központ kialakítása” című projekt támogatási szerződését a VÁTI Nonprofit Kft. Dél-dunántúli Regionális Kirendeltségén. Ezzel több, mint kétévnyi munkának érett be a gyümölcse. Még 2008 februárjában a kistérség 17 települése körzeti intézményi társulások konzorciumaként nyújtotta be a közel egymilliárd forintos támogatási kérelmét a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Dél-dunántúli Operatív Programján belül kiírt „Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése” tárgyú felhívásra.

A pályázat komplexitását mutatja, hogy a konkrét fejlesztési elképzeléseken túlmenően ki kellett dolgozni az egész kistérségre vonatkozó Kistérségi Közoktatási Fejlesztési Tervet, ami középtávon meghatározza az időbeli ütemezését az egyes iskolákban és óvodákban elvégzendő tartalmi és tárgyi fejlesztéseknek. A pályázat benyújtását követően – a kistérségi közoktatás életében jelentős lépésként – megtörtént az intézményi társulások integrációja. A fenntartói szerepeket a Kistérségi Társulás vette át abból a célból, hogy a közös fenntartással járó plusz normatívák, valamint a racionális szervezésből adódó költségcsökkentések segítségével szakmailag és gazdaságilag is fenntarthatók maradjanak a kistérség iskolái és óvodái.A benyújtott kérelmek értékelését követően az első forduló utáni elvi támogatási döntést 2008 szeptemberében kapta meg a projekt. Ezután indulhatott meg a részletes projektfejlesztés. A következő 12 hónap az engedélyezési tervek elkészítésével, az engedélyezési eljárás lefuttatásával és a második körös projektdokumentáció elkészítésével telt. Ennek központi eleme volt a közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv elkészítése, valamint a TÁMOP 3.1.4-es pedagógiai szakmai tartalmi fejlesztést célzó pályázat benyújtása. A projektfejlesztési szakaszban a Kistérségi Társulás, mint az új intézmény fenntartója, lett a konzorcium vezetője, és az érintett települések továbbra is konzorciumi tagok maradtak.A projektfejlesztési szakasz 2009. 12. 01-jén zárult le, amikor az Irányító Hatóság bíráló bizottságának döntése támogatásra érdemesnek nyilvánította a részletesen kidolgozott projektet. Ezt követően a Társulás még 2009-ben elindította az építési beruházás közbeszerzési eljárását, hogy a támogatási szerződés megkötését követően 2010 első felében megkezdődhessenek a kivitelezői munkálatok. A fejlesztések Szentlőrinc városában leglátványosabban az Ifjúság úti iskolaépületet érintik, ahol a 12 tantermes bővítés történik, és jelentősen emelkedik konyha- és étkezőkapacitása is. A beruházási összegeket tekintve kisebbek, ám szintén az egyes tagintézmények életében elengedhetetlen felújítások történnek a Kodolányi utcai iskolában, és a város két óvodájában is. A beruházások során Bicsérden és Bükkösdön jelentős energetikai korszerűsítés (homlokzati nyílászárók, szigetelés, stb.) történik, valamint a belső terek is részlegesen megújulnak. A két település óvodái egy-egy multifunkciós szobával gazdagodnak, ami tornaórai foglalkozásokra ad lehetőséget. Királyegyházán egy modern szárnnyal bővül az iskola épülete, míg Szabadszentkirályon egy teljesen új óvoda épül, ami átveszi a jelenlegi óvodaépület feladatait. Minden építési helyszínen megtörténik az épületek akadálymentes megközelítését segítő fejlesztés is.Az iskolák és óvodák felújítása és bővítése várhatóan összesen két tanév alatt zajlik le, de egyes tagintézmények esetében már a 2010/2011-es tanév is megújult környezetben indulhat.Az eddigi tapasztalatok alapján elmondható, hogy a kistérségi oktatás integrációs átszervezése már eddig is jelentős eredményeket hozott. Az egyes településeken zajló pedagógiai munka összehangolásával, az egymástól történő tanulással és a közös tartalmi fejlesztésekkel a kistérségben folyamatosan emelkedik a kompetencia alapú oktatás jelentősége. Eközben az intézmények fenntartói finanszírozási igénye – az állami normatíva többletnek köszönhetően – csökkent. A felújítások, bővítések és új építések következtében a helyi iskolák és óvodák vonzereje tovább fog emelkedni, egyre kisebb mértékű lesz a beiskolázási körzetből eljárók aránya, így hosszú távon is meg lehet majd tölteni a kistérségi iskolákat és óvodákat tartalommal és élettel.

A projekt összértéke 1 048 220 459 Ft.

Támogatás mértéke: 995 811 336 Ft.

Támogatási intenzitás: 95%.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.