Lakossági felhívás !

Magyarország kormánya 2020. március 28. és április 11. között kijárási korlátozást vezetett be!Az elkövetkező két hétben otthonaikat és lakóhelyüket csak munkavégzés vagy az alapvető szükségletek ellátása céljából hagyhatják el! A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására kizárólag a rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor, melyek az alábbiak: (1) …

Lakossági Tájékoztatás

KIRÁLYEGYHÁZAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL7953 Királyegyháza Petőfi u. 66. Tel.: 73/340-042 Tel./Fax: 73/340-002 jegyzo@kiralyegyhaza.hu Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a településen árusító Köszi-Shop mozgóbolt nem rendelkezik Királyegyháza Községi Önkormányzat rendeletében meghatározott közterület foglalási engedéllyel. Fentiek alapján, valamint – mivel a mozgóboltok esetében nem biztosítottak a megfelelő higiéniás és fertőtlenítési feltételek …

Rendkívüli jogrend

Királyegyháza Községi Önkormányzat Polgármesterétől 7953 Királyegyháza Petőfi u. 66. Tel./fax: 73/340-042 polgarmester@kiralyegyhaza.hu Tisztelt Helyi Lakosság! Rendkívüli jogrend, veszélyhelyzet kihirdetésére került sor a kormány részéről, mely Magyarország teljes területére kiterjed. A veszélyhelyzet kihirdetésére azért van szükség, mert ez a különleges jogrend biztosítja a járvány elleni védekezéshez szükséges gyors és rendkívüli intézkedések …

Koronavírus felhívás

Királyegyháza Községi Önkormányzat Polgármesterétől7953 Királyegyháza Petőfi u. 66.Tel./fax: 73/340-042polgarmester@kiralyegyhaza.hu TISZTELT LAKOSSÁG! Az Alaptörvény 53. cikke értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén, valamint ezek következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzetet hirdethet ki, és sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezethet be. A katasztrófavédelemről és a …

Ügyfélfogadási rend változás!

HIRDETMÉNY A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a Királyegyházai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. március 16. napjától (hétfőtől) határozatlan időre, visszavonásig az ügyfélfogadási idő megváltozik. ÜGYFÉLFOGADÁS: HÉTFŐ: 08:00 – 14:00 óráig Tájékoztatunk mindenkit, hogy a halaszthatatlan ügyintézési lehetőségeit az alábbi módon tehetik még meg: e-mailben – korjegyzoseg@kiralyegyhaza.hu …

Elektronikus Fizetési Szolgáltatás tájékoztató

Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0) elnevezésű projekt fejlesztéseinek köszönhetően már az Önök számára is elérhető az adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségek online lekérdezése és befizetése. A https://e-onkormanyzat.gov.hu oldalra kattintva az ügyfél a kiválasztott önkormányzathoz tartozó adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét (pl. gépjárműadó, kommunális adó, telekadó, …

Szentdénesi Óvodafelújítás

Szentdénes Község Önkormányzat kivitelező vállalkozót keres a település óvodájának felújítására, melyet a Magyar Falu Program keretein belül elnyert 23 555 704 Ft támogatásból kíván megvalósítani. Az óvoda épülete, építési engedélyhez nem kötött építési munkával kerül felújításra. Kültéri munkálatok: bontás, zsaluzás, földmunka, síkalapozásbeton és vasbeton munka, falazás és egyéb kőművesmunka, vakolás …

Szüreti felvonulás 2019

A Királyi Lovas Klub szervezésében 2019-ben is megrendeztük a szüreti felvonulást Királyegyházán. Köszönetet szeretnénk mondani Királyegyháza Önkormányzatának és a Királyegyházai Általános Iskolának a hely biztosításáért, a Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítványnak és az Õs családnak az anyagi támogatásért a Polgárőr Egyesületünknek pedig a rendezvény biztosításáért.