Mindig búcsúzunk

Ismét elmúlt egy tanév, minden gyermek megérdemli a nyári pihenést: szükségük is lesz rá, hiszen a következő tanévben is új feladatok várnak rájuk. Kollégáim és én idén is mindent megtettünk, hogy valamennyi tanulónk egységes, de mégis személyre szóló ellátásban részesüljön, ennek is köszönhető intézményünk családias légköre, befogadó attitűdje, magas színvonalú oktató-nevelő munkája, amelynek köszönhetően tanulólétszámunk – más iskolák csökkenő gyermeklétszámával szemben – folyamatosan emelkedik.

Úgy gondolom, bármely iskolának a legjobb reklámja az elégedett gyermek és az elégedett szülő. Örülök annak, hogy önök is így gondolják, hiszen közösen gondolkodva, együttműködve szinte minden probléma megoldható. A 2018/2019-es tanév – szokás szerint – eseményekben gazdag volt. A programok mindegyike, mint ezt megszokhatták, különböző pályázatok és támogatók segítségének köszönhetően teljesen ingyen állt tanulóink rendelkezésére.

Most az értékelés ideje jött el. Jól teljesítő tanulóinktól azt kérjük, hogy ne hagyják abba a szorgalmas munkát, hiszen az eredményeket csak kitartó munkával lehet megőrizni, továbbfejleszteni. Akik most gyengébb eredményt értek el, kérem, szedjék össze magukat, és a következő tanévben bizonyítsák be nekünk és önmaguknak, hogy ennél sokkal többre képesek.

Mint minden évben, idén is szóbeli dicséretben és könyvjutalomban részesítettük a kiváló teljesítményű tanulókat. Balogh Tamara végzős diákunk nyolc éven keresztül, minden évben kitűnő tanulmányi eredményt ért el, az ő kiemelkedő teljesítményét díszoklevéllel és „Az iskola kiváló diákja” kitüntetéssel ismertük el. Édesanyja és édesapja is a mi diákunk volt, tőlük tanulta a becsületesen elvégzett munka örömét, a szorgalom, a kitartás és a tehetség sikerét, gratulálok gyermekükhöz!

A nyári szünetben az intézményben szervezeti és személyi változások is lesznek. Iskolánk intézményi átszervezés keretében kiválik a Szentlőrinci Általános Iskolából, visszakapja önállóságát, szeptembertől ismét önálló iskolaként fog működni, Királyegyházai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola néven. Ezzel egy sokéves folyamat zárul le: köszönöm az intézmény valamennyi közösségének, elsősorban az iskola dolgozóinak, a szülői közösségnek és a tanulóközösségnek, hogy támogatták kiválási szándékunkat. Ez mindannyiunk közös sikere.

Ennek a régi-új intézménynek azonban már nem én leszek a vezetője, vezetői megbízásom idén július 31-én lejár, a következő öt éves ciklusra már nem adtam be pályázatot. Munkámat a vezetői székben kiváló munkatársam és kiváló feleségem, Konyári Tímea Eszter fogja folytatni. Azt hiszem, nem kell őt bemutatnom, hiszen évtizedek óta tanít iskolánkban, ő a legjobb pedagógus, akit valaha is ismertem. Nyugodt szívvel adom át a vezetői feladatokat neki, az intézmény a lehető legjobb kezekbe kerül. Kívánok neki munkájához sok sikert, kitartást, hogy neki is ugyanolyan élmény legyen vezetni ezt az iskolát, mint nekem volt.

Egy kollégánk távozik a nyár folyamán a nevelőtestületből: Pintér Tibor testnevelőnk döntését elfogadtam, hiszen 13 éven át naponta több mint száz kilométert autózott. Elhivatott munkája, gyermekszeretete, nyílt, őszinte személyisége, jó kedélyű munkavégzése nagyon fog hiányozni az intézmény közösségének.

Királyegyháza község képviselő-testülete, folytatva az évek óta fennálló hagyományt, ebben a tanévben is emlékplakettel ajándékozta meg végzős diákjait. Kívánom a most elballagott diákoknak, hogy állják meg a helyüket választott iskolátokban, sikeresek legyenek az életben, és legyenek hálásak szüleiknek, akik erejüket megfeszítve dolgoznak azért, hogy a gyerekek gondtalanok lehessenek.