Főiskolai hallgatókat fogadtunk

Országosan 150 általános iskola vesz részt az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.7-16-2016-00001 Esélyteremtés a köznevelésben című kiemelt projektjében, közülük 30 iskola – közöttük a királyegyházai is – felkészítést kap módszertani partneriskolai szerepre a pedagógusképző egyetemekkel együttműködve. A fejlesztés a 2017/18-as tanévben kezdődött és 2020. szeptember 30-ig tart.

Ez idő alatt külső szakemberek – gyógypedagógus és pszichológus – támogatását is igénybe tudjuk venni, akik ezúttal nem a diákokkal találkoznak, hanem a nevelőtestület tagjait segítik mindennapi szakmai tevékenységeik végzésében. A múlt tanévben még egy mentálhigiénés szakember is érkezett intézményünkbe, aki a Tabuk nélkül alprogram keretében csoportfoglalkozásokat tartott az osztályokban a tabutémák területein, úgymint online függőség, kábítószer- és drogprevenció. A projekt keretében a nevelőtestület a projektben közreműködő támogató szakértők – Kaczor Péter és Konyári Tímea Eszter – irányításával intézményfejlesztési tervet készített, melynek eredményeként célul tűztük ki az alapkészségek és a kulcskompetenciák fejlesztését, az intézményünk hátránykompenzáló képességének fejlesztését, a tanítványaink életkezdési és munkaerőpiaci esélyeinek növelését. Az Oktatási Hivatal iskolánk magasan képzett nevelőtestületét, módszertani kultúránk gazdagságát és sokszínűségét elismerve, alkalmasnak tartott minket arra, hogy a felsőoktatási intézményekből hozzánk jöjjenek hospitálni azon hallgatók, akik a pedagóguspályára készülnek.

   

2018. november 20-án a Kaposvári Egyetem Tanítóképző Szakának 31 hallgatója érkezett hozzánk Bencéné Dr. Fekete Andrea oktatási dékánhelyettes, egyetemi docens vezetésével. Vendégeink digitális prezentációval támogatott előadás során ismerkedhettek először iskolánk programjaival, módszereivel, majd hat különböző tanítási órát ajánlottunk fel hospitálásra: Fuksz Veronika, Hollósi B. Mercédesz, Vinczen Ágnes és Borzáné Petró Krisztina tanítónők, valamint Balázs Gabriella és Konyári Tímea Eszter tanárnők közreműködésével.

A hallgatók a bemutatóórákat tartó pedagógusokkal az órák előtt és után is szakmai megbeszéléseken vehettek részt, melyek során igyekeztünk beavatni őket a kulisszatitkokba, azaz elmondtuk, hogyan, milyen szempontok, célok alapján készülünk fel a tanítási órákra, milyen eszközöket, módszereket alkalmazunk, és miért éppen azokat. A hallgatók nagy érdeklődést mutattak, külön köszönték a kezükbe adott óraterveket, és örömmel konstatálták, hogy nagyon mozgalmas, élmény alapú tanítási-tanulási folyamatokat láthattak, melyekből sokat tanulhattak.

Délután elkísértük a csoportot a bükkösdi Lovarda Light Egyesülethez, ahol megnézhették hogyan részesülnek diákjaink a lovas oktatásban.

A jövőben rendszeressé válnak majd a hasonló csoportos vagy egyéni hospitálások iskolánkban, és a Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Szakáról is fognak érkezni hozzánk hallgatók gyakorlati tapasztalatszerzés céljából.