A szabálytalan szemétlerakásról

Hónapok óta visszatérő probléma Királyegyházán a Felszabadulás utcában elhelyezett szelektív hulladékgyűjtők körül kialakult, tarthatatlan állapot. Ismeretlenek a hulladékgyűjtőt és közvetlen környékét – nem a szelektív gyűjtés előírásainak megfelelő – szeméttel töltik meg, terítik be. Érthetetlen a rendszeresen visszatérő, tűrhetetlen állapot, az ott élők és az önkormányzat számára is, hiszen a Dél-Kom Kft. hetente szállítja el a hulladékot a lakossági fogyasztóktól.

 

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Királyegyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről szóló 6/2014. (VII.8.) önkormányzati rendeletének 13.§ rendelkezik arról, hogy aki a közterületeken elhelyezett, a szelektív hulladékgyűjtést szolgáló gyűjtőszigetek edényzetébe nem való hulladékot beletesz, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg. A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével szemben százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye.

 

Kérem a lakosságot, amennyiben a szelektív hulladékgyűjtőt nem rendeltetésszerűen használó személyéről tudomásuk van, azt szíveskedjenek a Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadás időben, telefonon: 73/340-042, vagy a korjegyzoseg@kiralyegyhaza.hu e-mail címen bejelenteni.