Sepsén gyűjtöttünk tapasztalatokat

A Transznacionális együttműködések Dél-Baranyában című nyertes pályázatunk keretében Királyegyháza Község Képviselőtestületének és a Közalapítvány Kuratóriumának tagjai 2018-ban egy áprilisi hétvégét tanulmányúton töltöttünk Horvátországban a Hercegszőlősi járásban.

 

Sajnos, egészségi okok és más elfoglaltságok miatt nem tudott minden képviselő, kuratóriumi tag és a polgármesterünk sem velünk tartani, de elvittük magunkkal üdvözletét és jókívánságait. Látogatásunk célja az volt, hogy a Sepse nevű településen találkozzunk a helyi polgármesterrel, Rajki Zoltánnal és egy helyi az Ajtó Európára nevű civil szervezet vezetőivel, Kresz Tivadarral és Dr. Kresz Tünde Tímeával, hogy megoszthassuk egymással tapasztalatainkat az önkormányzatiság és a civil szervezetek működése tekintetében.

 

Sepse Horvátország északkeleti részén, a Drávaszögben, a Báni-hegység délnyugati oldalán, a magyar határtól tíz kilométerre fekszik. A falu a trianoni békeszerződésig Baranya vármegye Baranyavári járásához tartozott, 1941 és 1944 között újra Magyarországé volt, majd Jugoszláviához került, és 1991 óta Horvátország része.

 

Neve a Szepsa, Szepse személynévből keletkezett magyar névadással, amelynek tövében a „szép” melléknév rejtőzik. Horvát neve: Kotlina, völgykatlant jelent. A falu népességét tekintve 1891-ben 1083 magyar lakosa volt, 2001-re a helyi lakosok száma 334 főre csökkent, 2011-ben 284 fő. A lakosság összetételében a magyarok hányada 2001-ben 88,32 százalék volt. A falu  a drávaszögi löszdomb délkeleti fekvésű lankáin fekszik, melynek szőlőtermelésre kiváló adottságú talajai vannak, ezért egykor kiváló borairól volt híres, lakosságának túlnyomó többsége kertészettel, szőlészettel és borászattal foglalkozott.

 

       

 

       

 

       

 

   

 

Miről is szól az EFOP 5.2.2 számmal jelölt projekt?

 

A társadalmi innováció javítása és a transznacionális együttműködés kiterjesztése céljából támogatja az Európai Unió és Magyarország Kormánya a transznacionális együttműködéssel megvalósuló fejlesztéseket. Az említett területen dolgozó hazai szakemberek tudásának naprakészen tartása és a nemzetközi tapasztalatok becsatornázása érdekében szükséges a nemzetközi együttműködések révén létrejövő tudástranszfer megvalósítása. A közszolgáltatások eredményességének javítása, struktúrájának megújítása és egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése érdekében az e területeken dolgozó hazai szakemberek tudásának naprakészen tartása és a nemzetközi tapasztalatok becsatornázása céljából szükséges a nemzetközi együttműködések révén létrejövő tudástranszfer megvalósítása. A kelet-közép-európai országokban jelentkező társadalmi kihívásokban sok a közös, ezek közös kutatása és a szakpolitikai intézkedésekkel kapcsolatos tapasztalatok határokon átnyúló megosztása jelentősen hozzájárulhat a tervezés és végrehajtás minőségének emeléséhez, és a kihívások hatékonyabb kezeléséhez.

 

A projekt célja nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése (ahol lehet kipróbálása) és ajánlások kidolgozása a hazai alkalmazásra. A hazai fejlesztések mellett szükséges nemzetközi szakpolitikai tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése is, a megoldandó társadalmi hiányok és problémák jobb kezelése érdekében. Ennek megfelelően igyekszünk, hogy a megvalósuló tevékenységek hozzájáruljanak a szakértők látókörének szélesítéséhez, az innovatív tervezési és végrehajtási gyakorlatok határon átnyúló terjedéséhez, a kutatási és elemzési eredmények szélesebb körű megismertetése révén pedig a tervezés és végrehajtás minőségének fejlesztéséhez is hozzájárulhatnak.