Kerek évfordulóra készülünk

2016-ban évben immár 10. évfordulója lesz annak, hogy Királyegyháza Község képviselőtestülete megalapította a Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítványt.

Ezt az alkalmat ragadjuk meg arra, hogy pályázatot írjunk ki a Közalapítvány tevékenységét jelképező lehető legkifejezőbb logó megtervezésére, megrajzolására. Az elmúlt tíz esztendőben – az alapító okiratban foglalt céloknak és tevékenységi köröknek megfelelően – számtalan különböző programot szerveztek és valósítottak meg a kuratórium tagjai, melyek közül a teljesség igénye nélkül sorolok fel néhány példát. Kirándulásokat szerveztünk a felnőtt lakosság, családok, gyermekek és idősek részére többek között Bikalra, Budapestre, Debrecenbe, Harkányba, Ópusztaszerre, Szegedre.

Támogattuk az iskolai és óvodai szülői közösségek által szervezett rendezvényeket, programokat, úgymint: bábszínház, farsang, gyermeknap, Márton nap, karácsonyi ajándékozás stb., és beszereztük az iskolatáskákat az első osztályosoknak. Színházlátogatásokat szerveztünk a felnőttek számára, és támogattuk a gyermekek balatoni táborozását. Segítettük és folyamatosan támogatjuk a helyi civil szerveződések létrejöttét, működését: Nyugdíjas Klub, Polgárőrség, futballcsapat, női kézilabdacsapat, néptánccsoport, Lovas Klub, FESZES, és folyamatban van egy új egyesület, a MAG alakításában való közreműködésünk.

Pályázatok útján is elősegítettük a települési rendezvényeket: majális, sportnap, Generációk napja, falunap.  A családi és közösségi programok fejlesztése érdekében együttműködtünk a Királyegyháza Római Katolikus Plébániával egy nyertes pályázat keretében. Szintén pályázatok útján valósítottuk meg a Király Gym épületének teljes felújítását és berendezését, és sikerült önerő nélkül beszerezni egy VW Transporter kisbuszt, melyet elsősorban a gyermekek szállítására, és a civil szervezetek programjainak segítésére használunk.

A felújított Kultúrházat fokozatosan, az igények felmérése mellett igyekszünk az Önkormányzattal együttműködve programokkal feltölteni, így ebben az évben finanszírozzuk a gyógytorna, a zumba, a főző- és a Baba-mama Klub működését is. Kézműves ajándék- és dekorációkészítésre biztosítjuk a hozzávalókat és a körülményeket az ünnepek előtt: farsang, húsvét, Márton nap, karácsony. A tavalyi évben indítottuk el hagyományteremtő szándékkal, hogy oklevéllel, virággal és szerény ajándékkal köszöntjük az újszülötteket, Királyegyháza legifjabb polgárait.

A sajátjaink mellett társtelepüléseink: Sumony, Gyöngyfa és Szentdénes lakossága részére rendezett ünnepségeket, összejöveteleket is évről évre támogatjuk. A Közalapítvány fő támogatói a LAFARGE Cement Magyarország Kft. és Királyegyháza Község Önkormányzata és a lelkes önkéntesek (fiatalok és idősebbek, egyének, családok és közösségek), akik tevőlegesen segítik elő a programok megvalósulását.

Logó pályázat

A Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány nevéhez, céljaihoz és tevékenységéhez illő logó megtervezésére hirdetünk pályázatot. A tervezés technikája tetszőleges.

Az első tíz pályázó belépőt nyer a 2016. június 4-ei I. Danger Day rendezvényre Szentlőrincre, a helyezettek pedig további értékes ajándékokban részesülnek.

A pályázatokat eljuttatni papír alapon vagy digitális formában lehet a kuratóriumi tagokhoz személyesen, vagy a következő címre: konyaritimea@gmail.com.