Lóháton az iskolások

A ló és az ember már évezredek óta kötődik egymáshoz. Nincs a Földön még egy olyan élőlény, akinek annyit köszönhet az ember, mint e csodálatos négylábú társának. A lovak és emberek közötti kapcsolat az idők során elválaszthatatlan kötelékké fejlődött. Az ember befolyásolta a ló fejlődését a tenyésztés útján, a ló pedig részese, sokszor meghatározó szereplője lett történelmünknek.

A lóval való törődés és a lovaglás pozitív hatását a személyiségfejlődésre régóta ismerjük, ezért is örülünk annak, hogy a hazai oktatáspolitika távlati terveiben szerepel a lovaglás tantervbe való felvétele. Sajnos, ez a tevékenység intézményi keretek között egyelőre még nem kerülhet megvalósításra, de a Királyegyháza Felvirágoztatásért Közalapítvány Kuratóriuma döntése értelmében, Királyegyháza Önkormányzatának és a LAFARGE Cement Magyarország Kft. támogatásának köszönhetően a Királyegyházai Általános Iskola hetedik és nyolcadik osztályos tanulói 2015 októbere óta tanulnak lovagolni.

További részletek a Galériában!

A lovas oktatás heti rendszerességgel, Bükkösdön, a Lovarda Light Hagyományteremtő Lovas Sportegyesület tagjainak közreműködésével történik. A foglalkozásokat az egyesület elnöke, Szabó Zoltán irányítja, de iskolánk egyik tanára, Kiss Cecília – végzett lovas oktatóként – szintén részt vesz a fejlesztésben. A gyerekek szállításáról a Közalapítvány kisbuszával gondoskodunk. A keddi tanítási órák után indul az első csoport, a második csoport tagjait pedig este hat óra tájban az otthonukba szállítjuk – a vidéki gyerekeket is –, ?s Gergely és Kozma Ferenc segítségével.

A programot 2015 októberében kezdtük el, és már tapasztaljuk a gyerekeken a pozitív élmények hatását: elsősorban az érzelmi funkciók, a kommunikáció, a kapcsolatteremtés, az interakciók területén. Köztudomású, hogy a lovas sport nem olcsó, ezért nem is tudjuk kiterjeszteni nagyobb létszámra, de ha támogatóink megmaradnak, akkor terveink szerint azt a rendszert követnénk, hogy minden tanévben a hetedik és nyolcadik osztályos gyerekek vegyenek részt benne, kisebb létszám vagy érdektelenség esetén kiegészítve a hatodik osztályból.

A gyerekek szemmel láthatóan élvezik, és a szülőkkel együtt nagy örömmel fogadják a lehetőséget. Arról számolnak be, hogy egyre közelebb kerülnek a szelíd lovakhoz, egyre ügyesebbek a lóval való együttműködésben. Ahogy mondják: „Nem az a nagy tréner, aki ráveszi a lovat, hogy megcsináljon valamit, hanem az, aki rá tudja venni a lovat, hogy akarja megcsinálni azt a valamit". A fotókon is szembetűnő, hogy a gyermekek nyitottan, boldogan vesznek részt a foglalkozásokon, alig várják, hogy találkozhassanak a lovakkal és az oktatókkal. Az egyesület tagjai Szabó Zoltán irányítása mellett nagy szeretettel, gondoskodással veszik körül a lovakat és a gyerekeket egyaránt; közvetlen, családi légkör jellemzi az órákat. A gyerekek – egyszerre nyolcan – mindig ugyanazzal a lóval dolgoznak, akivel így jól össze tudnak szokni, kölcsönösen megismerik és elfogadják egymást. Az oktatás csodálatos természeti környezetben, a Mecsek nyugati nyúlványaihoz közel folyik, ami már látványában és fizikai közelségének megtapasztalásában is eredményezi a pozitív érzelmi állapotokat. Tudományos tapasztalatok is igazolják, hogy a lovakkal való foglalkozások tovább építik a pozitív humán működés mechanizmusait, melyek segítik az intellektuális működést, az egészségfenntartást, a stressztűrő képességet, a pszichológiai jól-létet, az élettel való elégedettséget és a szociálisan kívánatos magatartást.

A gyerekek az iskolai évek során, különösen az általános iskola után a középiskolai tanulmányok alatt rendkívül nagymértékű változásokon mennek keresztül, ahol nagy segítséget jelent, ha pozitív érzelmekkel viszonyulnak ahhoz a közösséghez, ahová tartoznak, ha a többi embertől nem támadásra, hanem támogatásra számítanak, és úgy érzik, ők maguk is aktív és értékes formálói azoknak a közösségeknek, amelyekhez tartoznak. Mindezt szeretnénk elősegíteni, bízva abban, hogy a lovas oktatás egy kiemelkedően hatékony erőforrásként szolgál e cél érdekében.

A természetben végzett bármilyen rendszeres mozgás fontos testi egészségünk és szellemi teljesítőképességünk megőrzése érdekében. Az aktív pihenési formák közül a lovaglás a rekreáció és feltöltődés egyik leghatékonyabb módja, hiszen egyszerre mozgatja testünket és szellemünket, így fizikálisan, pszichésen és mentálisan is regenerál, oldja a stresszt, pozitív érzésekkel tölt el.

A lovaglásnak, mint intenzív fizikai és lelki élménynek, erős tudat- és jellemformáló hatása is van, írja dr. Ungvári Zsigmond lovaskultúra-oktató, aki szerint, ha az egészséget az emberi szervezet hármas egységeként, vagyis a test, a szellem és a lélek harmonikus működéseként értelmezzük, számos meghibásodására gyógyír lehet a lovas élet. A lovon a helyes testtartás a földön járáshoz hasonlítható, ami kíméli az ízületeket, optimálissá teszi a terhelést, egyenletessé a kopást, könnyíti a légzést, összehangolja a különböző testrészek mozgását, vallja a szakember. A testünkre gyakorolt hatás mellett a lóval való kapcsolatnak pszichés hozadékai is vannak: javítja a stressztűrő képességet, segíti a koncentrációt, hozzájárul ahhoz, hogy határozottá és magabiztossá váljunk, türelemre és alázatra nevel, fejleszti a pozitív gondolkodást.

„A ló megtanít szeretni, érezni és küzdeni a céljaidért!" A lovagláskor ló és lovasa szoros együttműködésbe kerül, kizárólag egymásra összpontosítanak. Megfelelő fokú empátia nélkül azonban senki sem válik jó lovassá.

A ló, a lovaglás és a lóval való foglalkozás több mint kellemes szabadidős program. A ló ritmusos, egyenletes és rugalmas – az emberi járáshoz hasonlító – mozgására szüksége van az egészséges testnek is, bizonyos betegeknél pedig hozzájárul a gyógyuláshoz, a normál funkció visszaállításához. Mozgásterápiás szempontból a lovaglás kiválóan alkalmas a kóros izomtónus szabályozására, a mozgásérzékelés javítására, a testséma fejlődésére, az egyensúlyérzék és koordináció fejlesztésére, valamint a fej- és a törzskontroll javítására. Pedagógiai, gyógypedagógiai, illetve pszichológiai szempontból a lovaglás jótékonyan hat a figyelem és a gondolkodás fejlődésére, bővíti az élmény- és tapasztalati kört, segíti az önbizalom kialakulását, a függetlenség, az életöröm érzetének megjelenését, fokozza az önkifejezés képességét, fejleszti a motivációt, és hozzájárul az emocionális problémák leküzdéséhez. A lóval való rendszeres foglalkozás révén fejlődnek a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás képességei, az érzelmi és akarati funkciók, a kommunikációs és interakciós képességek. Ha ezeket a jótékony hatásokat tudatosan, tervszerűen, kontrolláltan használják, a lovaglás alkalmas megelőzésre, gyógyításra, fejlesztésre és nevelésre.