Felhívás tűzifa támogatásra

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Királyegyháza, Gyöngyfa, Sumony és Szentdénes községi Önkormányzatok a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendeletben kapott felhatalmazás alapján szociális tűzifa támogatást igényeltek.

A kedvező döntésnek köszönhetően az önkormányzatok – egyedi kérelemre – tűzifa támogatásban részesíthetik a lakosságot.

 

Támogatásban részesíthető az a kérelmező – háztartásonként egy fő –

 

– akinél a családban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 százalékát, azaz 57.000 Ft-ot,

 

– egyedül élő kérelmező esetén annak 250 százalékát, azaz 71.250 Ft-ot nem haladja meg.

 

A kérelem elbírálása során előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, lakásfenntartási támogatásra jogosult vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

 

A kérelem nyomtatvány igényelhető: a Királyegyházai Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán, a Sumonyi Önkormányzati Hivatalban illetve a gyöngyfai és szentdénesi falugondnokoktól.

A kérelemhez csatolni kell a család előző havi jövedelméről szóló igazolásokat.

 

A kérelmet a Királyegyházai Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán kell benyújtani.

 

Benyújtási határidő: 2014. december 12. (péntek)