Mit jelent nekem a karácsony?

A mai világ egyik legnagyobb problémájának tartom azt, hogy az emberek nem tudnak sem türelmesen várakozni, sem pedig ünnepelni. Arra gondolok, hogy az adventi készületi idő (4 hét) sok ember számára valójában egy elő-karácsony, nem pedig egy lelki zarándokút, aminek a végén megpillantjuk a betlehemi jászolban a közénk született Istengyermeket.

Környezetvédelmi beruházás

Széleskörű társadalmi egyeztetést követően, a hatósági engedélyek birtokában, 2014 végén fejeződött be a Királyegyházai Cementgyár másodlagos tüzelőanyag beruházása. Az így megépült nyersanyagtároló és a hozzá kapcsolódó feladószalag lehetővé teszi, hogy a szűken vett régió máshol már nem hasznosítható hulladékát tisztított, aprított formában tüzelőanyagként használják fel.

Adventi játszóház

2014-ben advent első vasárnapja előtt rendeztünk az iskola aulájában a falu közönsége számára ünnepváró játszóházat. Az volt a célunk, hogy ki-ki készítse el a saját családja számára az adventi koszorút, asztal- és ajtódíszeket az otthonok ünnepi dekorálásához. Az alapanyagokat a Közalapítvány Kuratóriuma biztosította.

Elismerés Királyegyháza Polgármesterének

Királyegyháza Község Polgármesterét, mint a 2014. évi közfoglalkoztatási program végrehajtásában kiemelkedő szerepet betöltő közfoglalkoztatót eredményes munkája elismeréseként Dr. Pintér Sándor Belügyminiszter Úr 2014. december 8. napján díjazásban részesítette. A díjat Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati területért felelős államtitkára adta át.  

Start közmunkaprogram

A program vezetőjével Plaki Jánosné Erzsikével beszélgettünk, aki a 2014-es évet összességében sikeresként értékelte. A Start mezőgazdasági munkaprogramban jelenleg 31 fő vesz részt. A gazdálkodás kilenc hektáron folyik.