Felhívás és közlemény

Felhívom az érintett ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy lakóingatlan tulajdon értékesítésekor ne feledkezzenek meg az ingatlanok után fizetendő érdekeltségi hozzájárulásról (közműfejlesztési hozzájárulás) sem.

A Magyar Köztársaság polgári törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. torvény 367. § (1) bekezdése alapján az eladó köteles a vevőt a dolog lényeges tulajdonságairól és a dologgal kapcsolatos fontos követelményekről, különösen a dologra vonatkozó esetleges jogokról és a dologgal kapcsolatos terhekről tájékoztatni. Az eladó kötelessége tájékoztatni a vevőt a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésekor vállalt érdekeltségi hozzájárulásról (közműfejlesztési hozzájárulás), törlesztő összegéről, az esetleges hátralékról.  A felek a megfelelő információk birtokában állapodhatnak meg a tekintetben, hogy a fennálló közműfejlesztési hozzájárulást az eladó egy összegben az ingatlan adásvételekor, esetleg a vevő jogfolytonosan a vállalt futamidő végéig, havi részletekben stb. egyenlíti ki. Kérem az érintetteket, hogy a tájékoztatás elmulasztásából adódó problémák elkerülése érdekében szíveskedjenek eleget tenni jogszabályi kötelezettségüknek az ingatlan adásvétele során.

 

 

Közlemény

 

 

Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy a szennyvízberuházás megvalósítása érdekében a Társulat érdekeltségi hozzájárulás fizetésére kötelezte az ingatlantulajdonnal, illetve ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni joggal rendelkezőket. Felhívjuk a hátralékosok figyelmét, hogy amennyiben nem tesznek eleget fizetési kötelezettségüknek, a tartozások adók módjára történő behajtásáról fogunk intézkedni. Amennyiben a befizetésekkel kapcsolatban bármilyen kérdés merül fel, személyesen, illetve telefonon 73/3410-002/14-es melléken szívesen adunk felvilágosítást ügyfélfogadási időben.