Felhívás

Felhívom azon királyegyházai ingatlantulajdonosok, illetve ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni joggal rendelkezők figyelmét arra, hogy akiknek a Királyegyháza Csatornaberuházó Víziközmű Társulat felé érdekeltségi hozzájárulás hátraléka keletkezett, fizetési kötelezettségének haladéktalanul tegyen eleget.

Tájékoztatom az érintetteket, amennyiben a tartozásukat nem rendezik, intézkedést kezdeményezek a hátralékok adók módjára történő behajtása érdekében.