Rendeletek – 2013

1/2013. (I. 3.)

Sumony Községi Önkormányzat rendelete"A természetben nyújtott szociális tűzifa támogatásjogosultsági feltételeiről"

2/2013. (I. 25.)

Sumony Községi Önkormányzat rendelete"A természetben nyújtott szociális tűzifa támogatásjogosultsági feltételeiről szóló1/2013. (I. 3.) rendelet módosításáról"

3/2013. (I. 25.)

Sumony Községi Önkormányzat rendelete"A szociális ellátások helyi szabályozásárólszóló8/2007. (V. 30.) rendelet módosításáról"

Hatálytalan: 2014. január 1. napjától 

4/2013. (I. 25.)

Sumony Községi Önkormányzat rendelete"A lakás és lakóház vásárlási támogatásrólszóló egyes rendeletekhatályon kívül helyezéséről"

 8/2013. (VI. 24.)

 Sumony Községi Önkormányzat rendelete"A Szervezeti és MűködésiSzabályzatról"

9/2013. (IX. 17.)

Sumony Községi Önkormányzat rendelete"A közterület használatánakrendjéről"

10/2013. (XI. 27.)

Sumony Községi Önkormányzat rendelete"A szociális ellátások helyiszabályozásáról"

Hatálytalan: 2015. március 1. napjától

11/2013. (XI. 27.)

Sumony Községi Önkormányzat rendelete"A köztemetőről és a temetkezésről"

12/2013. (XI. 27.)

Sumony Községi Önkormányzat rendelete"A természetben nyújtott szociális tűzifa támogatásjogosultsági feltételeiről szóló1/2013. (I. 3.) rendelet módosításáról"

13/2013. (XII. 23.)

Sumony Községi Önkormányzat rendelete"A települési hulladékgazdálkodásiközszolgáltatásról"

14/2013. (XII. 23.)

Sumony Községi Önkormányzat rendelete"A nem közművel összegyűjtöttháztartási szennyvíz begyűjtésérevonatkozó helyiközszolgáltatásról"