Nemzetiségek Napja

A TÁMOP 5.5.1.B-11/2 jelű Családi közösségi programok és szolgáltatások fejlesztése a Királyegyháza Római Katolikus Plébánia szervezésében című programsorozat keretén belül soron következő rendezvényünk volt a Nemzetiségek Napja 2012. november 30-án.

 

Ez alkalomból a hazánkban, illetve szűkebb környezetünkben élő nemzetiségek közül a horvát, a sváb és a roma nemzetiség kultúráját igyekeztünk bemutatni kiállítások és műsorok segítségével, mellettük pedig felelevenítettük a magyar népi, nemzeti hagyományokat is. Minden nemzetiségről rövid bemutatóval, vetítéssel, táncos előadással készültek a gyerekek a pedagógusok és a szülők segítségével, melyeket délelőtt tíz órától adtak elő az iskola földszinti aulájában a megjelent érdeklődőknek. A kis bemutatókat természetesen komoly kutatómunka, gyűjtés, rendszerezés és a táncos produkciók betanulása előzte meg. Ezután volt mód a kiállítások megtekintésére, melynek során a bemutatókhoz és a kiállításokhoz kapcsolódó kérdéssorból álló feladatlapokat lehetett versenyszerűen kitölteni. A kiállításokhoz nagyon sok segítséget kaptunk a helyi lakosoktól, a Királyegyházai Nyugdíjas Klub tagjaitól, a helyi Hagyaték című gyűjtemény gondozóitól, a Királyegyháza Roma Nemzetiségi Önkormányzattól és a Pécsi Gandhi Gimnáziumtól. Az összegyűjtött tárgyakból a Királyegyházai Iskola tanulói a pedagógusok és szülők segítségével rendezték be a kiállításokat az iskola épületének földszinti termeiben. Az első és az ötödik osztály a sváb, a második és a hatodik osztály a horvát, a harmadik és a hetedik osztály a magyar, a negyedik és a nyolcadik osztály pedig a roma kultúra jegyeit igyekezett felvonultatni. A jellegzetes, a mindennapi élethez vagy különböző foglalkozásokhoz tartozó tárgyak, a nemzeti színek, hagyományos öltözékek és hímzések mellett minden csoport készült – az iskolai konyhai dolgozók segítségével – kóstolóval is az adott nemzetiségre jellemző ételekből. Így nagyon sokféle ízt megtapasztalhattak a látogatók, vendégek. Volt többek között a svábokat bemutató teremben hagymaleves, a horvátoknál pljeskovica, a magyar teremben különböző hungarikumok, a roma teremben pedig természetesen az elmaradhatatlan punya. A sok-sok információ begyűjtése után meghívott előadók színesítették a programot.

Vendégeink voltak a pécsi Miroslav Krleza Horvát Gimnázium növendékei, akik Kovács Gergely tanár úr vezetésével horvát népzenét játszottak nekünk. Roma táncot iskolánk volt tanulója Csonka Edina és testvére Csonka Ferenc adtak elő zajos sikerrel. Az Almamelléki Általános Iskola pedagógusaiból álló sváb hagyományőrző énekegyüttes tagjainak előadását Handl Gyula kísérte harmonikán. Szentes Anett egy gyönyörködtető magyar népdalcsokrot énekelt, majd iskolánk egyik pedagógusa, Tóth Réka táncos párjával, Juhász Barnabással kalotaszegi legényest és friss csárdást adott elő a közönség nagy-nagy örömére.

Miután a feladatlapok kitöltői közül az első tíz helyezettet megjutalmaztuk, és mindenki megebédelt, magyar, majd roma táncházzal ért véget a program.

 

További részletek a Galériában!