Önkéntesség Királyegyházán

A helyi oktatási intézményben tervezett önkéntes akciók megvalósításához kívánunk önkénteseket toborozni Királyegyházán és a térségben élő felnőtt lakosság köréből, tematikus közösségi napok szervezésében és lebonyolításában való közreműködésre „Az önkéntesség elterjesztése Királyegyháza községben és térségében” című TÁMOP-5.5.2-11/2 jelű projekt megvalósítása során.

 

Az első önkéntes akciónk során a Királyegyháza Római Katolikus Plébánia és a Királyegyházai Általános Iskola által december 20-ára tervezett Karácsonyváró ünnepséget szeretnénk segíteni. A műsorban való részvételre és a vendégek részére szánt ajándékok kiosztására keresünk önkénteseket.

Projektgazda: Kistérség Fejlesztő Központ Egyesület, tervezett megvalósítás: 2012. december 20-tól 2013. december 19-ig. A tervezett programok: Önkéntes Pont kialakítása (toborzás – informálás-közvetítés – tanácsadás), önkéntesek toborzása, felkészítése (tréning, tanácsadás), fogadó szervezetek felkutatása, felkészítése (tréning, tanácsadás), közvetítés, önkéntes akciók: Királyegyházai Óvoda, Általános Iskola, szakmai vezető, Önkéntes Pont munkatárs képzése (önkéntes menedzsment), záró esettanulmány terjesztése, a projekt eredményeinek terjesztése, innovatív eszközökkel: telefonos/internetes alkalmazások, a projekt eredményeinek kommunikálása.A projekt célcsoportja: A település és térségben élő felnőtt lakosság, kiemelten a hátrányos helyzetű munkavállalók (minimum a bevontak 20%-a).

Az önkéntesek felkészítése a projekt első szakaszában, csoportos tréning keretében történik, a toborzást, valamint a bementi szűrést követően. A toborzás a projekt során folyamatos tevékenység, biztosítva a tervezett tevékenységekhez szükséges önkéntes erő utánpótlását, valamint az önkéntesség társadalmi jelentősége megvilágításának minél szélesebb körben való kiterjesztését. A toborzás első szakaszát követően, a tréninget megelőzően a potenciális jelentkezők szűrését tervezzük: a kiválasztás tájékozódó beszélgetés útján történik, a személyes motivációk feltérképezésével, valamint a lehetséges kockázati tényezők megvilágításával, azok kezelésére megoldási javaslatok kidolgozásával. A szűrés célja nem a jelentkezők mennyiségét érintő szűkítésére irányul, sokkal inkább célja, hogy a jelentkezőket egyéni készségeik és motivációk nyomán megfelelő feladatokkal ruházhassa fel, biztosítva ezáltal, hogy az önkéntes tevékenységek végzése során megerősíteni kívánt attitűd – az önkéntes tevékenység, mint alapvető társadalmi-közösségi norma – mindvégig kondicionálható maradhasson.  A programnak elengedhetetlen része a kiválasztáson és feladatmegosztáson túl az önkéntesek tevékenységének folyamatos nyomon követése, kiértékelése, formális elismerése, motivációja.

Az önkéntes akciókra jelentkezés és további információ a +36/30-952-29-87 telefonon vagy a konyaritimea@gmail.com e-mail címen.