Start közmunkaprogram

  

Gyöngyfa, Királyegyháza és Sumony települések önkormányzatai sikeres kérelmeiknek köszönhetően 2012. február 1. napjától részt vesznek a START KÖZMUNKA PROGRAMBAN. A Baranya Megyei Kormányhivatal koordinálásával, az önkormányzatok belvízelvezetés, illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása és mezőgazdasági projekt megvalósítására adták be kérelmeiket. A kérelmekben megfogalmazott célok és feladatok megvalósítása érdekében az alábbi projektekben történik a közfoglalkoztatás. 

Belvízelvezetés 2012. február 1. napjától – 2012. december 31. napjáig:

Gyöngyfa község önkormányzata 20 fő

Királyegyháza község önkormányzata 10 fő

Sumony község önkormányzata 25 fő 

Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása 2012. február 1. napjától – 2012. december 31. napjáig:

Királyegyháza község önkormányzata 6 fő 

Mezőgazdaság 2012. március 1. napjától – 2012. december 31. napjáig:

Királyegyháza község önkormányzata 30 fő

Sumony község önkormányzata 20 fő 

A program célja a munkanélküliség csökkentése, a munkától elszakadt rétegek rendszeres munkához való szoktatása, a közfoglalkoztatásba bevont családok jövedelmi viszonyainak javítása, a pályakezdők munkához jutásának elősegítése.