Köszönjük!

2011-ben az előző évi személyi jövedelemadó egy százalékának felajánlása során az adófizető magánszemélyek egy része a mi szervezetünket jelölte meg kedvezményezettként.

Így az állami adóhatóság a közalapítvány számlájára utalta az Önök által felajánlott 147 317 forintot.A Közalapítvány Kuratóriuma az egy százalékból befolyt összeget az alapító okiratban is megnevezett közhasznú tevékenységek egyikére fordítja, mely tevékenység a vállalás szerint: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.